Sökning: "Elderly Employees"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Elderly Employees.

 1. 1. SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTRACTS A case study in the Public Sector

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andrés Colombo; Tomás López Izquierdo; [2019-03-20]
  Nyckelord :Adaptive Leadership; Colombo-Izquierdo Organizational Model; Internal Contract; Internal Communication; ; Intrapreneurship; Leadership; Public sector; Organizational Change; Organizational Model; Organizational Structure;

  Sammanfattning : The implementation of internal contracts in three elderly care facilities in the southwest coastof Sweden has been proven to achieve multiple benefits over the past years. Previous researchabout the success of different facilities have focused on internal contracts and its benefits,however, there was a lack of research addressing the multiple factors that could be influencingthose results. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling; en fråga om var du arbetar? : En kvantitativ pedagogisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tina Asp; Charlotte Stridh; [2019]
  Nyckelord :Competence; elderly care; assistance nurse; nurse´s aides; municipalities; competence development; Kompetens; äldreomsorg; undersköterska; vårdbiträde; kommunstorlek; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie har som syfte att kartlägga kompetensen/utbildningsbakgrund och belysa möjligheterna till kompetensutveckling inom kommunal äldreomsorg. Studien bygger på svar från 108 elektroniska enkäter från undersköterskor och vårdbiträden inom kommunal äldreomsorg. LÄS MER

 3. 3. Undersköterskors upplevda medarbetarinflytande : Vikten av ett gott medarbetarinflytande för att be­hålla medarbetare inom kommunal äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Therése Torstensson; Angelica Franzén; [2019]
  Nyckelord :Employee voice; empowerment; kommunal äldreomsorg; ledarskap; medarbetarinflytande; personlig uppsägning.;

  Sammanfattning : I och med den stora personalomsättningen inom välfärdsjobben i offentlig sektor (SKL, 2018) är studiens syfte att ta reda på om upplevelsen av, samt förutsättningarna för, medarbetarinflytande bland undersköterskor inom kommunal äldreomsorg har någon inverkan på deras intentioner att stanna i organisationen. Studien utgår från en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap inom äldreomsorgen - ur undersköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Britney Nicole Usanovic; [2019]
  Nyckelord :leadership; cna; elderly care; director; nursing home; team; certified nurse assistant; ledarskap; undersköterska; enhetschef; särskilt boende; äldreomsorg; arbetsgrupp;

  Sammanfattning : Research within the subject of leadership has grown over the past 60 years with the common aim of finding certain styles of leadership which will lead to productive work teams and an effective organization. Research about leadership in a nursing home setting is limited and tends to highlight leadership from the leader’s perspective, eliminating staff's, in this case nurses', view on the topic. LÄS MER

 5. 5. Stanna eller gå? : En enkätstudie om hemtjänstpersonals arbetstillfredsställelse och yrkes- och karriärplaner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Robin Vigstedt; Ann-Charlott Westrin; [2019]
  Nyckelord :Turnover; nurse aides; job satisfaction; job factors; intent to leave.; Personalomsättning; vårdbiträden; arbetstillfredsställelse; arbetsfaktorer; benägenhet att sluta.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the correlation between home care assistants’ job satisfaction and the intent to switch jobs or career path. We also aimed to examine the correlation between home care assistants’ form of employment and their intent to switch jobs or career path. LÄS MER