Sökning: "Eldery"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Eldery.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTENS ROLL VID SUICIDPREVENTION FÖR ÄLDRE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Axenhag; Bente Elenius; [2021-05-06]
  Nyckelord :Suicide; Eldery; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2018 avled 321 personer över 64 år genom att ta sitt eget liv. Äldre är en riskgrupp för suicid, vilket kan kopplas till ålderdomens fysiska såväl som psykiska förändringar. Det är inte ovanligt med ensamhet och passivitet för den äldre, vilket ytterligare försätter denna målgrupp i risk för suicid. LÄS MER

 2. 2. Seniorers upplevelse av digitala möten för social delaktighet : En kvalitativ studie baserad på en digital intervention

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michaela Tamm; John Örnbielke; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; social participation; digital support; intervention; eldery; Digitalisering; social delaktighet; digitalt stöd; intervention; äldre;

  Sammanfattning : Utvecklingen av teknik sker i snabb takt och på grund av Covid-19 ökades kraven på ytterligare ökad digitalisering. En utsatt grupp i detta sammanhang är seniorer, som drabbas av den digitala klyftan. Med åldern isoleras människor alltmer socialt och därmed finns det ett behov av ökad social delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Wafaa Mohammad; [2020]
  Nyckelord :elderly care manager; managing elderly care; covid-19; biståndshandläggning; biståndsbedömning; covid-19;

  Sammanfattning : Care manager are using different methods to investigate the needs of the elderly. There is a lot of challenges and opportunities with the work as a care manager during crises. This study has deepened into the process to managing eldery care and illuminates its challenges and opportunities during the covid-19 pandemic. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers erfarenhet av omvårdnad och rehabilitering efter höftledsfraktur : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Janouch; Emelie Thumén; [2020]
  Nyckelord :Höftfraktur; Rehabilitering; Äldre; Geriatrisk Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Årligen ådrar sig cirka 20 700 äldre personer i Sverige en höftledsfraktur vilket kräver en omfattande vård och rehabilitering. Återhämtningen börjar på sjukhuset och fortsätter i patientens hem. Sjuksköterskor som är de närmaste vårdgivare för denna patientgrupp har en betydande roll i återhämtningsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Äldres sexuella hälsa på äldreboenden - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tyra Ebbersten; Daniel Johansson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; Sex; Sexuell hälsa; Sexualitet; Skam; Ålderism; Äldre; Äldreboenden; Äldreomsorgen; Ageism; Attitudes; Elderly; Elderly Care; Sexual Health; Sexuality; Shame;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur äldres sexuella hälsa beaktas på äldreboenden. Samt att titta närmare på omsorspesonalens attityder kring sex och hur de påverkar den äldre brukarens välmående. Det är framför allt viktigt för de äldre men även för personalens framtida arbetssätt. LÄS MER