Sökning: "Eleanor Hedberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eleanor Hedberg.

 1. 1. Kartläggning av kunskap och erfarenhet hos Tjänsteman i Beredskap inom Hälso- och sjukvård : en enkätundersökning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Eleanor Hedberg; [2012]
  Nyckelord :strategic leaders; management; disaster preparedness; major incident; strategisk ledning; katastrofberedskap; allvarlig händelse; evidens;

  Sammanfattning : Katastrofer kräver omedelbara beslut och åtgärder för att minimera allvarliga konsekvenser. Undersökningar och analyser från tidigare katastrofer visar att utbildning, övning, samverkan och ledarskap behöver förbättras för att evidensbaserat beslutsfattande ska uppnås. LÄS MER

 2. 2. Triage på skade- och uppsamlingsplats vid katastrof-och massskadesituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Eleanor Hedberg; Anna Månsson; [2008]
  Nyckelord :triage; katastrof; masskadesituationer; prehospital.;

  Sammanfattning : Begreppet triage är centralt inom katastrofmedicin. Syftet med triage är att utnyttja de medicinska resurserna optimalt, samt att vid masskade- och katastrofsituationer differentiera drabbade med sannolik överlevnad från de med förestående död. LÄS MER