Sökning: "Election Manifesto"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Election Manifesto.

 1. 1. Liberal vändning, Hur och varför har Liberalernas valmanifest ändrats inför valet 2018 - en jämförande analys

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noa Persson; Erik Valsås Ström; [2021]
  Nyckelord :Manifesto Project Database; politisk trend; väljarströmmar; valresultat; rational choice theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to build on the knowledge of how parties facing poor election results make changes in their election manifesto. The case in question is the Swedish party Liberalerna, in English referred to as The Liberals. The empirical data that is used is two of the parties election manifestos from 2014 together with 2018. LÄS MER

 2. 2. Att lova eller inte lova väljarna - det är EU-frågan : En jämförande studie av de svenska riksdagspartiernas vallöften inför Europaparlamentsvalen 2014 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ester Carlson; [2021]
  Nyckelord :election promises; election manifesto; European elections; Sweden; European Parliament; second-order; vallöfte; Europaparlamentsval; Europaparlamentet; valmanifest;

  Sammanfattning : The European Parliament elections have for decades been described as 'second-order national elections', meaning that parties tend to have a national focus rather than a European one. Furthermore, the parties are often described as a weak link between the European Union and its citizens. LÄS MER

 3. 3. Koalitionens maktstrukturer : En studie om hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet fungerar tillsammans i regeringsställning utifrån miljöfrågan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hampus Kamph; [2020]
  Nyckelord :Miljöpartiet; Socialdemokraterna; Environmental issues; Party coalition;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how a mainstream party and a niche party in a coalition act in a position of power by investigating their view on the issue of the environment between 2014-2018. To fulfil the purpose, I used three research questions. LÄS MER

 4. 4. Den strategiska maktkampen - En teoriprövande fallstudie av Socialdemokraternas och Moderaternas påverkan på Sverigedemokraternas elektorala framgång

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jung; Anna Sander; [2020]
  Nyckelord :Bonnie Meguid; mainstream party; niche party; Manifesto Project Database; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a further understanding of how mainstream parties and their strategy use can alter the electoral outcome of niche parties. This study centers on Sweden; the niche party in question is Sverigedemokraterna whereas the mainstream parties are Socialdemokraterna and Moderaterna. LÄS MER

 5. 5. Does Environmental party representation matter for investments in green infrastructure? : a regression discontinuity approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Angelica Jörnling; [2019]
  Nyckelord :environmental party; green infrastructure; sharp regression discontinuity design; Sweden;

  Sammanfattning : For the 2014 election the Environmental Party, which is a small single issue party, revealed an election manifesto for the forthcoming electoral period, where they promised to establish more charging spots for electric vehicles and to make electric vehicles more accessible. The aim of the study is to examine to what extent investments in green infrastructure are affected by Environmental Party representation on a local level. LÄS MER