Sökning: "Election debate"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Election debate.

 1. 1. Politiken är för smutsig för kvinnor : En kvalitativ textanalys om debatten gällande rösträttsreformerna 1907-1909 och 1920 i dagstidningar utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Simon Holgersson; [2021]
  Nyckelord :genus; rösträtt; kvinnlig rösträtt; allmän rösträtt;

  Sammanfattning : During the early 20th century, two significant changes were done in relation to suffrage. The first introduced universal suffrage for men between 1907 and 1909. For women, the decision was made in the year 1920 which introduced suffrage for them. Both these reforms included a big debate, and many was against it for different reasons. LÄS MER

 2. 2. THE MEPS OF THE EPP AND THE EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS - Voting to serve Europe, the nation or themselves?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Artonius; [2020-09-08]
  Nyckelord :Decision-making; election-seeking; policy-seeking; office-seeking;

  Sammanfattning : The initiative of the European pillar of social rights was supposed to bring the European Union onestep closer towards a more social Europe and the European Parliament (EP) approved the finalresolution in January 2017. However, the result of this resolution revealed some interesting votingbehavior of the European people’s party (EPP). LÄS MER

 3. 3. En stigande kostnad för samma vara - Svenska grundskolans utgifter 2002 – 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Axel Edmar; Olle Vikström; [2020-02-10]
  Nyckelord :Grundskola; Baumol; Kostnadsfunktion; Produktionsfunktion; skolresultat; utgifter; utbildningsekonomi; kostnadssjuka;

  Sammanfattning : Utbildning är ett av de dominerande ämnena för varje riksdagsval i Sverige. Debatten fokuserar ofta på elevresultat, lärarbristen och behovet av mer resurser. Samtidigt ökar utgifterna mer än för de flesta varorna och tjänsterna. LÄS MER

 4. 4. Sverige och EU-folkomröstningen 1994 - Vilka hade rätt och vilka hade fel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dante Helling; [2020]
  Nyckelord :Sweden; EU; Election 1994; European Integration; Comparison.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to take a closer look into the 1994 EU-referendum in Sweden. More precisely to analyse the arguments used by the political campaigns run by the organisations “Folkrörelsen nej till Europa” (The peoples movement against Europe) and “Ja till Europa” (Yes to Europe) in the run-up to the referendum. LÄS MER

 5. 5. Att tala om skillnader i tv : En antropologisk studie av kulturförståelser i den politiska debatten i tv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Magnus Svensson; [2020]
  Nyckelord :culture; difference; cultural difference; discourse; politics; television; tv; debate; Swedish politics; election; 2018; values; kultur; skillnad; kulturell skillnad; diskurs; politik; television; tv; debatt; svensk politik; val; riksdagsval; 2018; värderingar;

  Sammanfattning : In the political debates aired on Swedish television the days and months before the general election of 2018, the notion of difference was often articulated as one of the reasons for certain social issues plaguing the country. This discourse on difference regularly reproduced the conceptual pairs “Us” and “Them” where the difference of “Them” constituted a problem for “Us”. LÄS MER