Sökning: "Electra Porsenklev"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Electra Porsenklev.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Electra Porsenklev; Sabina Winqvist; [2019-08-01]
    Nyckelord :nurse; attitudes; moral distress; ethical dilemma; experience;

    Sammanfattning : Sjuksköterskan ska bedriva en god etisk omvårdnad som grundar sig på evidensbaserad kunskap om bevarande och återskapande av hälsa. En etisk god omvårdnad fodrar att sjuksköterskan förhåller sig till etiska och moraliska värderingar. LÄS MER