Sökning: "Electric Road"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Electric Road.

 1. 1. Energy optimization tool for mild hybrid vehicles with thermal constraints

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Tomas Tamilinas; Chitranjan Singh; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The current global scenario is such where impact on the environment is becoming a rising concern. Global automotive manufacturers have focused more towards hybrid and electric vehicles as both more aware customers and governmental legislation have begun demanding higher emission standards. LÄS MER

 2. 2. ELVÄGAR - Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Eric Lundgren; Josef Algotsson; [2019]
  Nyckelord :Electrified roads; smart roads; induction; conduction; piezoelectricity.; Elvägar; smarta vägar; induktion; konduktion; piezoelektricitet.;

  Sammanfattning : För att nå utsatta klimatmål i Sverige och på EU-nivå är begränsningen av fossil fordonstrafik en hörnsten. Lösningen kan vara eldrift, men dilemmat vid långa transporter är påfyllnad av drivmedel. LÄS MER

 3. 3. The Bonus-Malus system : Will it be a cost-effective and fair policy for emission reductions from road traffic in Sweden?

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Karin Vaghult; [2019]
  Nyckelord :Feebate Electric vehicles EU-ETS Bonus-Malus Interregional equity;

  Sammanfattning : As emissions of greenhouse gases has become one of our times most urgent issues, the policies implemented by governments in effort to reduce them are many and varied. In Sweden, a feebate system for vehicles was implemented in mid 2018. LÄS MER

 4. 4. Batteries and the Electrification of Heavy-Duty Transportation : Battery Development and its Impact on the Provision of Charging Infrastructure in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Cameron; [2019]
  Nyckelord :Electrification; batteries; stationary charging; electric road systems; Elektrifiering; batterier; stationär laddinfrastruktur; elvägar;

  Sammanfattning : Due to legislative pressure on a global, European and Swedish level the heavy-duty transportation sector needs to drastically reduce its emissions. One potential pathway forward for the heavy-duty transportation sector is that of electrification, which would require novel infrastructure to be established in the form of stationary charging or dynamic charging through what is often called electric road systems (ERS). LÄS MER

 5. 5. ELVÄGAR - Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josef Algotsson; Eric Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Electrified roads; smart roads; induction; conduction; piezoelectricity; Elvägar; smarta vägar; induktion; konduktion; piezoelektricitet;

  Sammanfattning : För att nå utsatta klimatmål i Sverige och på EU-nivå är begränsningen av fossil fordonstrafik en hörnsten. Lösningen kan vara eldrift, men dilemmat vid långa transporter är påfyllnad av drivmedel. LÄS MER