Sökning: "Electric control unit"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Electric control unit.

 1. 1. Investigation for the development of a new electric control unit for customized trucks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yusen Liu; [2019]
  Nyckelord :Controller area network; Customized truck; DC motor control; Electric control unit; H-bridge; Controller area network; DC-motorstyrning; Elektrisk styrenhet; H-brygga; Lastbil; Specialfordon;

  Sammanfattning : Customized truck is a relevant and high-profit part of Scania’s market. Nowadaysdesigners do not have a self-developed electric control unit for introducing non-standardfunctionality. This thesis is intended to investigate the specification of a new system andan approach to implement it in current truck’s electrical system. LÄS MER

 2. 2. Theory and Modeling of Electrical Control of Chiral Qubit in Spin-Frustrated Molecular Triangle

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Shirin Hakimi; [2019]
  Nyckelord :quantum computers; spinfrustration;

  Sammanfattning : Spin-frustrated molecular triangles have four low-lying energy states, so called chiral states, which can be employed as the unit of information, qubit, in a quantum computer. The fact that the chiral states are characterized by two quantum numbers chirality and spin allows the control of the magnetization of the molecule by an electric field due to the spin-electric interaction. LÄS MER

 3. 3. Monolithic Pt & Pd catalyst - Method for development of Pt & Pd monolithic catalyst in FORMOX™ ECS unit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emil Gammelgaard; [2018]
  Nyckelord :Heterogenous Catalysis; Emmision control system; Platinum; Palladium; Monolith; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : FORMOX™ is a formaldehyde production process, utilizing a metal oxide catalysts. The new generation of plants is pressurized, therefore the turbo charger concept has been developed. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av demoutrustning för MOVI-C

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Elias Rosén; [2018]
  Nyckelord :Product development; design; concept generation; demo equipment; Produktutveckling; konstruktion; konceptgenerering; demoutrustning;

  Sammanfattning : SEW-Eurodrive (SEW) är ett företag som tillverkar och säljer produkter inom området elmotorer, växellådor, decentraliserad elektronik, motion control (styrning av drivsystem), frekvensomformare och servosystem. SEW-Eurodrive har i dagsläget ett flertal olika demoutrustningar för att visa olika produkters funktioner för kunder på industrimässor. LÄS MER

 5. 5. Integration of an Electric Propulsion High Voltage Unit into the FLP2 SmallSat Testbench

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Thomas Walford; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is based around the test bench for the Flexible LEO Platform, a proposed small satellite platform for use in Low Earth Orbit. The main focus of the paper is the integration of a High Voltage Unit into this test bench. LÄS MER