Sökning: "Electric motor"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden Electric motor.

 1. 1. Electrohydraulic Power Steering Simulation : Dynamic, thermal and hydraulic modelling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Svensson; [2019]
  Nyckelord :PMSM; SVPWM; vector control; FOC; lumped parameter model; LPM; hydraulic pump; simulation;

  Sammanfattning : There are several benets of electrohydraulic power steering systems, as compared to hydraulicpower steering systems where the pump is driven directly by the engine of the vehicle. Someof these benets are increased eciency and improved steering performance. LÄS MER

 2. 2. Energy optimization tool for mild hybrid vehicles with thermal constraints

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Tomas Tamilinas; Chitranjan Singh; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The current global scenario is such where impact on the environment is becoming a rising concern. Global automotive manufacturers have focused more towards hybrid and electric vehicles as both more aware customers and governmental legislation have begun demanding higher emission standards. LÄS MER

 3. 3. VelOn - The detachable bicycle motor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Filip Elander; Cecilia Rönnberg; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Personal transportation; Electrical bicycle; Sustainability.;

  Sammanfattning : Electric bikes have become a popular means of transportation over the years. This report examined whether or not it is plausible to upgrade old bicycles to electrical bikes, thereby, using the already existing bicycles and avoiding the need of unnecessary manufacturing. A prototype of the mountable motor was designed and manufactured. LÄS MER

 4. 4. Techno-economic Study of Hydrogen as a Heavy-duty Truck Fuel : A Case Study on the Transport Corridor Oslo – Trondheim

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Janis Danebergs; [2019]
  Nyckelord :Hydrogen; heavy-duty transport; zero emissions; FCET; HRS; techno-economic analysis; TCO; LCOH; Vätgas; lastbilar; nollutsläpp; vätgaslastbil; teknisk ekonomisk analys; TCO; LCOH;

  Sammanfattning : Norway has already an almost emission-free power production and its sales of zero-emission light-duty vehicles surpassed 30% in 2018; a natural next challenge is to identify ways to reduce emissions of heavyduty vehicles. In this work the possibilities to deploy Fuel Cell Electric Trucks (FCET) on the route Oslo-Trondheim are analyzed by doing a techno-economic analysis. LÄS MER

 5. 5. LabView-baserat produktionstest för borstlösa trefasiga likströmsmotorer

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marlene Thulin; [2019]
  Nyckelord :Electric motor; brushless DC motor; testing; production test; LabView; Elmotor; borstlös DC-motor; testning; produktionstest; LabView;

  Sammanfattning : Testning är en viktig del i tillverkningskedjan för att säkerställa kvalitet och funktion hos elektronikprodukter, och utförs ofta på flera nivåer innan den färdiga produkten lämnar fabriken. Produktionstester är rutinmässiga tester som tillämpas under masstillverkning och vid utformning av dessa måste tidseffektivitet prioriteras för att minimera negativ inverkan på produktionstakten. LÄS MER