Sökning: "Electrical"

Visar resultat 16 - 20 av 2079 uppsatser innehållade ordet Electrical.

 1. 16. Implementation of an Arc Model for MV Network with Resonance Earthing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhannad Almulla; [2020]
  Nyckelord :Distribution system; electrical arc; high impedance fault; Petersen coil; resonance earth.;

  Sammanfattning : The most common fault type in electric power systems is the line to groundfault. In this type of faults, an electrical arc is usually developed. The thesispresents a mathematical model that describes the behavior of the arc during afault. LÄS MER

 2. 17. PCB design of Power Distributor Unit (PDU)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Julían Machuca; Thomas Tuvesson; [2020]
  Nyckelord :Power distributor unit; printed circuit board; electrical circuits;

  Sammanfattning : The project idea was created from the demand of a renewal for a Power Distributor Unit also known as a PDU. The current product had successively turned in to a cable mess because of short term solutions. This made the product non user friendly, inconvenient and non-agile to handle troubleshooting. LÄS MER

 3. 18. SELF-SUFFICIENT OFF-GRID ENERGY SYSTEM FOR A ROWHOUSE USING PHOTOVOLTAIC PANELS COMBINED WITH HYDROGEN SYSTEM : Master thesis in energy system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mahamed Maxamhud; Arkam Shanshal; [2020]
  Nyckelord :Off-grid; PV panels; hydrogen system; battery system; thermal storage tank; heat pump; life cycle cost; electrical load; thermal load; OPTI-CE;

  Sammanfattning : It is known that Sweden is categorised by being one of the regions that experience low solar radiation because it is located in the northern hemisphere that has a low potential of solar radiation during the colder seasons. The government of Sweden aim to promote a more sustainable future by applying more renewable initiative in the energy sector. LÄS MER

 4. 19. Undersökning av kundvärden och prioriteringar i byggbranschen : Identifiering av faktorer som påverkar beslutsfattarna och marknadens uppfattning av en ny produktlinje inom kabelförläggning

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Niemi; Dennis Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med ökande antal elektriska anordningar i vår närhet ökar mängden och storleken på kablage in till och inuti byggnader. För att förlägga, skydda, ventilera och i vissa fall tillåta besiktning av upphängt kablage används supportsystem i form av kabelstegar, trådstegar och kabelskenor. LÄS MER

 5. 20. Integrating planetary boundaries into the life cycle assessment of electric vehicles : A case study on prioritising impact categories through environmental benchmarking in normalisation and weighting methods when assessing electric heavy-duty vehicles

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ida Pehrson; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; Heavy-Duty Vehicles; Electric Vehicle; Normalisation; Weighting; Planetary Boundaries; Livscykelanalys; tunga transporter; elektriska fordon; normalisering; viktning; planetära gränser;

  Sammanfattning : The transport sector is facing great challenges for achieving development within the Earth’s boundaries. Currently, LCA studies on heavy- and medium-duty vehicles have mainly assessed the ‘well-to-wheel’ stage and the impact category climate change. LÄS MER