Sökning: "Electrical"

Visar resultat 21 - 25 av 2079 uppsatser innehållade ordet Electrical.

 1. 21. Vetenskapliga metoder och praktiska tillvägagångssätt för beroendeanalys inom samhällsviktiga verksamheter - Förbättringspotential för analys av elberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Kicki Rönnåker; Sofia Wennerbeck; [2020]
  Nyckelord :Elberoende beroendeanalys samhällsviktiga verksamheter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, risk- and vulnerability assessments, including dependency analyses, are required by law for public actors who are of vital societal functions or critical infrastructure. However, there is a lack of guidance regarding how to perform this kind of analysis. Electrical power is one of the strongest dependencies of our society today. LÄS MER

 2. 22. Smart Greenhouse : A microcontroller based architecture for autonomous and remote control

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oscar Johansson; Gustav Andersson; [2020]
  Nyckelord :Smart Greenhouse; IOT; Internet of Things; Smart Homes; Home Automation; Automation; Smart Växthus; Smarta Hem; Hemautomation; Automation;

  Sammanfattning : Expensive and complex automated systems for greenhouses are frequently utilized in the horticulture industry. In parallel, smart systems for home automation has recently seen a rapid increase in popularity. This project aims to combine the climate optimization capabilities of industrial systems with the convenience of home automation systems. LÄS MER

 3. 23. Hur kan installationen av smarta elnätstjänster i bostäder bidra till ökad efterfrågeflexibilitet?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Fröberg; Elias Mehdipoor; [2020]
  Nyckelord :behavioral changes; sustainable development; capacity shortage; load balancing; smart grids; beteendeförändringar; hållbar utveckling; nudging; kapacitetsbrist; avlastning i elnätet; smarta elnät;

  Sammanfattning : I takt med nya innovationer och samhällets fortsatta utveckling och utbredning ökar även elektrifieringen. För att uppnå flera av de miljömål som satts upp av Sveriges riksdag krävs en övergång till ett elsystem byggt på el från förnybara källor. LÄS MER

 4. 24. Stabilization of Constant Power Loads Using Model Predictive Control

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Glamheden; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis considers stabilization of constant power loads (CPLs) fed by a dcpower source through an input filter, using model predictive control (MPC).Train propulsion systems generally utilize electrical motors whose output torqueis tightly regulated by power converters. Often, these systems behave as CPLs. LÄS MER

 5. 25. Elsäkerhet och Riskhantering - Praktik, regleringar och vetenskapliga teorier för säkrare arbete på elanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Jacob Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskanalys; riskhantering; elsäkerhet; transformatorstation; ställverk; Safety I; Safety II; MTO; ESA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for electrical installation work it is suggested in ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, to conduct some sort of risk assessment both before and during the work to maintain a certain electrical safety level. These risk assessments vary between different companies both in quality and method, but the aim is the same. LÄS MER