Sökning: "Electrical"

Visar resultat 6 - 10 av 2081 uppsatser innehållade ordet Electrical.

 1. 6. En jämförelse av kortikal registrering mellan olika registreringspunkter vid Somatosensory evoked potentials

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Dilip Salian; [2020]
  Nyckelord :Somatosensory evoked potentials; sensory nervous system; amplitude; duration and latency; intraoperative monitoring; Sensory evoked potentials; sensoriska nervsystemet; amplitud; duration; latenstid. intraoperativ monitorering;

  Sammanfattning : Bakgrund- Sensorisk evoked potentials (SEP) är en neurofysiologisk undersökningsmetod som används för att monitorera svarspotentialer från kroppens sensoriska nervsystem efter en sensorisk stimulering. Registreringen av sensorisk evoked potentials sker med små elektriska stimuleringar över en perifer sensorisk nerv och registreras från tre olika registreringskanaler som benämns N9 över plexus brachialis, N13 Erb’s punkt och N20 för det primär sensoriska cortexområdet. LÄS MER

 2. 7. Analys av solcellsoptimeraren med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Andersson; [2020]
  Nyckelord :Elsäkerhetsverket; EMC; EMI; solcellsoptimerare; optimerare; solcellsinstallation;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras en analys av solcellsoptimeraren med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet. Syftet är att undersöka solcellsoptimerarens påverkan ur ett elektromagnetiskt kompatibilitets och interferensperspektiv. LÄS MER

 3. 8. Användning av transkutan elektrisk nervstimulering i smärtstillande syfte vid muskuloskeletala tillstånd : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Axel Dybeck; Julia Persson; [2020]
  Nyckelord :Musculoskeletal conditions; nursing; pain; TENS; transcutaneous electrical nerve stimulation; Muskuloskeletalatillstånd; omvårdnad; smärta; TENS; Transkutan elektrisk nervstimulering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid smärtsamma muskuloskeletalatillstånd är patienten beroende av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och stöd till smärtlindring. Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en icke farmakologisk smärtlindringsmetod som med fördel kan kombineras med analgetiska läkemedel vid både akuta och långvariga smärttillstånd. LÄS MER

 4. 9. Selektivitetsanalys På Stena Metall

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Eric Bergström; [2020]
  Nyckelord :Selektivitet; Reläskydd;

  Sammanfattning : The degree project was completed during spring 2020 at Ramböll in Halmstad. In all types of electrical systems, it is important that in the event of electrical faults, the protection closest to the fault must break and disconnect the installation part where the fault occurred, that is called selectivity. LÄS MER

 5. 10. Energy Savings Potential in Dual Smart Grid Solutions : Are there synergy effects to be found using a dual smart grid system for heat and electricity?

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Matteo Giordano; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart cities and eco-districts will shape a new city landscape in the upcoming years, making renewables the only source of energy. They have the potential to cut greenhouse gas emissions up to 99 %, reaching the ambitious energy and sustainability goals set by Europe and the rest of the world. LÄS MER