Sökning: "Electrode materials"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Electrode materials.

 1. 1. Validering av en fluoridelektrod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nicolas Martinet; [2022]
  Nyckelord :ISE; fluorid; validering;

  Sammanfattning : Målet med projektet var att validera en jonselektiv fluoridelektrod för att säkerställa att instrumentets prestanda har för tillämpningen godtagbart mätområde, precision och riktighet. Parametrar som mellanliggande precision, repeterbarheten och LOD (Limit of detection) och LOR (Limit of reporting) har beräknats. LÄS MER

 2. 2. Electrochemical behavior of conducting polymers

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Raghda Kalifa; [2022]
  Nyckelord :Cathodic protection; conducting polymers; conductivity; structure; compression; Katodiskt skydd; ledande polymerer; konduktivitet; struktur; kompression;

  Sammanfattning : Ett stort industriellt problem när det gäller metalliska material är korrosion. En metod för att förhindra korrosion är genom en elektrokemisk process som kallas katodiskt skydd vilket kan utföras på två olika sätt: Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström (ICCP) eller offeranod (SACP). LÄS MER

 3. 3. Battery Cell Offering for Mid-Market Battery Electric Vehicles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Oscar Bengtsson; Rebecka Markensten; [2022]
  Nyckelord :lithium-ion battery; BEV; mid-market; low-cost battery; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : The rapid transformation of the automotive industry to electric vehicles is putting immense pressure on not just vehicle manufacturers (OEMs), but the entire battery electric vehicle (BEV) supply chain. This includes lithium-ion battery cells, the current state-of-the-art technology for energy storage in BEVs. LÄS MER

 4. 4. An Initial Exploration of Transition Metal Nitroprussides as Electrode Materials for Sodium-ion Batteries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Strukturkemi

  Författare :Veronica Enblom; [2022]
  Nyckelord :Sodium-ion batteries; Transition metal nitroprussides; Electrode materials; Prussian blue analogues; Cathode materials; Nitrosyl redox; Anisotropic charge transfer; Hysteresis; Sustainable batteries;

  Sammanfattning : Na-ion batteries (NIBs) are expected to revolutionise the battery sector by promising an affordable technology while capitalising on sustainable development. To compete with Li-ion batteries, however, electrode materials with higher capacities need to be developed. LÄS MER

 5. 5. Broad ion beam cross-sectioning, microscopy, and image analysis of battery electrode morphology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Aamer Mohammed Saleem Siddiqui; [2022]
  Nyckelord :BIB; SEM; Li Plating; Particle cracking; Tortuosity; Image analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lithium-ion batteries (LiB) are witnessing an increasing demand for electric vehicles. It provides a sustainable energy storage solution that is more efficient and ecofriendly than the fossil fuels. LÄS MER