Sökning: "Electrolux"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet Electrolux.

 1. 1. Design for prolonged service lifetime : A case study of built-in ovens implementing emotionally durable design in practice

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JONATHAN BERG; HANNES ENGSTRÖM; [2021]
  Nyckelord :Emotionally durable design; Product longevity; Design framework; Sustainable design; Emotionellt hållbar design; Produktlivslängd; Designramverk; Hållbar design;

  Sammanfattning : The taxonomy of sustainable design covers a multitude of strategies targeting different aspects of product design, one of which is product longevity. Efforts within this field have mainly been focusing on extending the technical lifetime of products, whereas the issue of products being discarded before technical malfunction have received less attention. LÄS MER

 2. 2. Separation of microfibers from laundry waste water by hydrocyclone : In cooperation with Electrolux Professional

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Cecilia Carolina Lorentzon; [2021]
  Nyckelord :microfiber separation; microfibre separation; hydrocyclone; hydrocyclonic separation; microfibers; microfibres; laundry effluent; laundry waste water; laundry wastewater;

  Sammanfattning : Microfibers, textile fibres shorter than 5 mm, and are shed from fabrics during wear and released into the laundry effluent during washing. When passed through the wastewater treatment plant (WWTP), they adsorb toxins, heavy metals and pathogens before being released into the environment. LÄS MER

 3. 3. Konsumentinvolvering i produktutvecklingsprocessen i vitvarubranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA TRAN; EMMY VESTERBERG; [2020]
  Nyckelord :Customer involvement; user involvement; customer integration; product development process; inter-organizational collaboration; cross functional teams; customer needs; consumer insight; Kundinvolvering; användarinvolvering; produktutvecklingsprocess; kundintegration; kundbehov; tvärfunktionella team; consumer insight;

  Sammanfattning : Konkurrensen på marknaden blir allt tuffare och i takt med detta blir kundperspektivet en allt viktigare framgångsfaktor. Syftet med denna rapport är därför att undersöka och fördjupa förståelsen för hur företag inom vitvarubranschen använder sig av användarinvolvering i produktutvecklingsprocessens olika faser. LÄS MER

 4. 4. Millimeter Wave Radar as Navigation Sensor on Robotic Vacuum Cleaner

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anneli Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Millimeter wave radar; Robotic vacuum cleaner; Indoor navigation; Localization; Obstacle Detection; Millimeter radar; Robotdammsugare; Navigering inomhus; Positionering; Hinderdetektion;

  Sammanfattning : Does millimeter-wave radar have the potential to be the navigational instrument of a robotic vacuum cleaner in a home? Electrolux robotic vacuum cleaner is currently using a light sensor to navigate through the home while cleaning. Recently Texas Instruments released a new mmWave radar sensor, operating in the frequency range 60-64 GHz. LÄS MER

 5. 5. Service Design for a Sustainable Food Consumption : Bridging Gaps between the Food Source and the Kitchen

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Wiktor Bjellebeck; Sebastian Peldius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The client of this thesis is Electrolux and the department Electrolux Innovation. The supervisors from the company are Camila Serpa Soares and Tove Chevalley. LÄS MER