Sökning: "Electrolyzer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Electrolyzer.

 1. 1. Techno-economic Study of Hydrogen as a Heavy-duty Truck Fuel : A Case Study on the Transport Corridor Oslo – Trondheim

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Janis Danebergs; [2019]
  Nyckelord :Hydrogen; heavy-duty transport; zero emissions; FCET; HRS; techno-economic analysis; TCO; LCOH; Vätgas; lastbilar; nollutsläpp; vätgaslastbil; teknisk ekonomisk analys; TCO; LCOH;

  Sammanfattning : Norway has already an almost emission-free power production and its sales of zero-emission light-duty vehicles surpassed 30% in 2018; a natural next challenge is to identify ways to reduce emissions of heavyduty vehicles. In this work the possibilities to deploy Fuel Cell Electric Trucks (FCET) on the route Oslo-Trondheim are analyzed by doing a techno-economic analysis. LÄS MER

 2. 2. Environmental Assessment of Electrolyzers for Hydrogen Gas Production

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Camilla Sundin; [2019]
  Nyckelord :Electrolysis; Hydrogen Production; Life Cycle Analysis; Alkaline Electrolyzer; Molten Carbonate Electrolyzer; Solid Oxide Electrolyzer; Polymer Electrolyte Membrane Electrolyzer; Elektrolys; Vätgasproduktion; Livscykelanalys; Alkalisk Elektrolysör; Smältkarbonatelektrolyser; Fastoxidelektrolysör; Polymerelektrolytelektrolysör.;

  Sammanfattning : Hydrogen has the potential to become an important energy carrier in the future with many areas of applications, as a clean fuel for transportation, heating, power generation in places where electricity use is not fit, etc. Already today hydrogen plays a key role in numerous industries such as petroleum refineries and chemical industries. LÄS MER

 3. 3. Comparative LCA of Electrolyzers for Hydrogen Gas Production

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Susanne Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Energy; Hydrogen Gas; LCA; Electrolyzer; SOEC; PEMEC; Alkaline; Energi; Vätgas; LCA; Elektrolysör; SOEC; PEMEC; Alkalisk;

  Sammanfattning : The need for energy and fuels is predicted to grow within the next decades, in parallel to the need of decreasing the emissions to air and water to operate within the planetary boundaries. The alternatives to consider as energy or fuel options need to be environmentally friendly, evaluated over the whole life cycle. LÄS MER

 4. 4. Energilagring i vätgas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Marcus Johansson; [2017]
  Nyckelord :Energi; lagring; vätgas; vindkraft; solkraft; energilagring; Västerbotten; Norrbotten; elmarknad; elbilar; vätgasbilar; bränslecell; biogas; vätgaseldning; fjärrvärme; framtid; Green Exergy;

  Sammanfattning : Det råder koncensus bland klimatforskare världen över att en omställning från fossila bränslen till mer klimatneutrala alternativ måste ske i energiproduktionen om det ska gå att hejda den globala uppvärmningen. Ett alternativ för att lyckas med detta är att producera energin från förnybara energikällor som vind och solkraft. LÄS MER

 5. 5. Elektrobränsle via svartlutsförgasning : Teknoekonomisk analys av implementering av elektrolysör i biometanolproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joel Weddig; [2017]
  Nyckelord :Electrofuels; Gasification; Methanol; Black liquor; Electrolyzer; Biomass; Elektrobränsle; Förgasning; Metanol; Svartlut; Elektrolysör; Biomassa;

  Sammanfattning : Med mer och billigare förnybar, intermittent el på marknaden har intresset för elektrobränsle ökat. I denna studie utvärderas tekno-ekonomiskt om elektrobränslekoncept kan vara fördelaktigt att implementera i en förgasningsanläggning för svartlut med nedströms metanolsyntes. LÄS MER