Sökning: "Electronic Control"

Visar resultat 1 - 5 av 375 uppsatser innehållade orden Electronic Control.

 1. 1. Research and Testing of an Electromechanical solution for Vibration Assisted Drilling of Aerospace Materials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Jonathan Nordenholm; [2020]
  Nyckelord :vibration; drilling; chips; aerospace; advanced drilling unit;

  Sammanfattning : This thesis considers vibration drilling in aerospace materials. The tolerances of the drilled holes in aerospace industry are very low since hole quality is an important factor. Conventional methods of drilling create long ribbon formed chips that increases the heat formation and decreases the hole quality. LÄS MER

 2. 2. Design av testmiljö för verifiering av elektroniska styrenheter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Markus Hellquist; Sebastian Hagblom; [2020]
  Nyckelord :Embedded systems; ECU; CAN; UDS; Inbyggda system; ECU; CAN; UDS;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheten att expandera befintlig testprocess av elektroniska styrenheter. Hos Volvo Construction Equipment sker verifiering av styrenheter till stor del i riggar som består av större CAN-nätverk och innehåller många komponenter. LÄS MER

 3. 3. Payment methods influencing purchase behavior in the clothing e-commerce : A study of millennials in Jönköping, Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics; Jönköping University/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Sueun Jeon; Hulia Khoja; Husam Stita; [2020]
  Nyckelord :Purchase intention; Consumer behavior; Payment method; Fashion e-commerce; Millennials;

  Sammanfattning : Background: Electronic commerce has recently been seen as a very auspicious service of technology witnessed in the last decade. Several types of e-commerce initiatives include very modernized and upgraded facilities such as smart cards, online retailing, and remote payments that help make the payment process faster and more consistent. LÄS MER

 4. 4. Translation of CAN Bus XML Messages to C Source Code

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Gustav Andersson; [2020]
  Nyckelord :compiler; transpiler; source-to-source compiler; XML; C programming language; parser; CAN bus; electronic control unit;

  Sammanfattning : The concept of translating source code into other target programming languages is extensively used in a wide area of applications. Danfoss Power Solutions AB, a company located in Älmhult, strives to streamline their way of software development for microcontrollers by implementing this idea. LÄS MER

 5. 5. Signalspaning i Sverige och USA : En komparativ studie av skyddet för den personliga integriteten vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marlene Wiklund; [2020]
  Nyckelord :signals intelligence; foreign intelligence; NSA; FRA; national security; FISA; comparative law; comparative method; signalspaning; försvarsunderrättelseverksamhet; personlig integritet; FRA; NSA; FISA; nationell säkerhet; EKMR; komparativ rätt; komparativ metod; USA; elektronisk kommunikation;

  Sammanfattning : The need to collect electronic communications for foreign intelligence purposes has increased in the past two decades, primarily due to the increase of international threats such as terrorism and proliferation of weapons of mass destruction. Meanwhile, digitalization and technical innovation have given rise to new possibilities for government surveillance and expanded the scope of the types of communications that may be collected. LÄS MER