Sökning: "Electronic Control"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade orden Electronic Control.

 1. 1. ‘Watch Out’ for Wearables : Factors that influence the purchase intention of smartwatches in Germany

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Mark Afrouz; Tobias Wahl; [2019]
  Nyckelord :Wearables; Smartwatches; TAM; TPB;

  Sammanfattning : Background: The rapid growth and increased competition in today’s technology industry leads to a growth in consumers’ expectations on new presented products. One of the growing markets within the technology sector are wearable devices – especially smartwatches. LÄS MER

 2. 2. Self-Determination Theory och Theory of Planned Behavior: Teoretiska ramverk för att predicera träningsmängd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Laura Pelander; Jesper Sundström; [2019]
  Nyckelord :Exercise; BREQ-3; Theory of Planned Behavior Questionnaire; Self-Determination Theory; Theory of Planned Behavior; Träning; BREQ-3; Theory of Planned Behavior Questionnaire; Self-Determination Theory; Theory of Planned Behavior;

  Sammanfattning : Träning medför såväl fysiska som psykiska hälsofördelar. Trots att detta är vedertaget, tränar människor olika mycket och det finns även en andel människor som tränar otillräckligt. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Behaviour through Nudging? : An Experimental Study on Nudging, Climate Change Denial and Political Orientation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Lundström; [2019]
  Nyckelord :Nudging; Climate Change Denial; Political Orientation; Sustainable Consumption Behaviour;

  Sammanfattning : Can nudging promote sustainable consumption behaviour? This study investigates if nudging promotes more environmentally-friendly purchases when applying either a default option or adding a product to elicit the attraction effect in a consumption situation of electronic products. The study further investigates sustainable consumption behaviour by looking at political orientation and the degree of climate change denial. LÄS MER

 4. 4. CAN-bus system for vehicle actuation and data logging with Arrowhead Framework

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Andreas Månsson; [2019]
  Nyckelord :Arrowhead Framework; RAMI 4.0; CAN bus; CAN; Service prosumer; Autonomous vehicles;

  Sammanfattning : The use of micro controllers in automotive application have exploded during the last half century. What was initially a set of mechanical systems that formed a vehicle have now become a collection of computers on wheels. LÄS MER

 5. 5. LÄKEMEDELSRELATERADE PROBLEM OCH ELKTRONISKT EXPERT STÖD JÄMFÖRELSE AV IDENTIFIERADE LRP MED OCH UTAN EES PÅ APOTEK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Aria Danish; [2019]
  Nyckelord :Beslutsstödsystem; elektroniskt expertstöd; kliniskt relevant; läkemedelsrelaterade problem; polyfarmaci;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Läkemedelsrelaterade problem, LRP, framför allt hos personer med polyfarmaci, leder till allvarliga konsekvenser såsom sjuklighet, dödlighet och ökade ekonomiska kostnader. Elektroniskt expertstöd, EES, är ett beslutsstödsystem som har utvecklats för att stödja farmaceuter på öppenvårdsapotek till att identifiera och åtgärda potentiella LRP vid receptexpeditioner. LÄS MER