Sökning: "Electronic Data Interchange"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Electronic Data Interchange.

 1. 1. Utvärdering av investeringar i IT-system - Hur kunder till LogTrade utvärderar sina investeringar i TA-system

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Robin Persson; Anna Chudinovich; [2019]
  Nyckelord :TA-system; IT-investeringar; utvärdering; värderingsmetoder; nytta; IT investments; evaluation; valuation methods; benefits;

  Sammanfattning : Marknaden för IT-system har växt kraftigt under de senaste årtiondena vilket även har lett till att olika system för transportadministration har utvecklats. Allt fler företag väljer att investera i TA-system för att underlätta den dagliga verksamheten och förenkla transportrelaterade affärsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Effekter på användningen av webb-EDI i en operativ inköpsprocess : En fallstudie på Svenssons i Lammhult

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Holmberg; Matilda Engblom; Max Husell; [2018]
  Nyckelord :Webb-EDI; Electronic Data Interchange; Inköp; inköpsprocess; Operativt inköp; Implementering; effekter av webb-EDI; Processkartläggning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E. Författare: Matilda Engblom, Jonas Holmberg och Max Husell Handledare: Helena Forslund Titel: Effekter på användningen av webb-EDI i en operativ inköpsprocess - En fallstudie på Svenssons i Lammhult Bakgrund: Electronic data interchange (EDI), är ett hjälpmedel som underlättar och standardiserar informationsflödet mellan företag som använder sig utav olika affärssystem. LÄS MER

 3. 3. E-fakturans inverkan på inköpsuppföljning : En jämförande studie av tre kommuner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Josefine Nordh; [2018]
  Nyckelord :Elektronisk faktura; E-faktura; Electronic Data Interchange; EDI; Framgångsfaktorer; Nyttofaktorer; Inköpsuppföljning; Avtalstrohet; Upphandling; Offentlig Sektor.;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor i Sverige finns stora brister vid inköp- och avtalsuppföljning. Det är vanligt att inköp sker utanför ramavtal och det kan bero på att myndigheter saknar ett digitaliserat system för uppföljning. LÄS MER

 4. 4. Vilken metod kan användas för att bredda IT-system mot nya marknader? : Framtagning av en utvecklingsprocess med tillämpning i en fallstudie.

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Furkan Poyraz; Pavel Sakalouski; [2017]
  Nyckelord :Edifact; XML; Electronic data interchange EDI ; Odette File Transfer Protocol OFTP ; CSA; Tullverket; encryption; Edifact; XML; Electronic data interchange EDI ; Odette File Transfer Protocol OFTP ; CSA; Tullverket; kryptering;

  Sammanfattning : Inom varje verksamhet förekommer det alltid någon form av projektplanering när man vill bedriva sin verksamhet på en ny marknad. Dessa typer av förberedelser görs på olika sätt och utmaningen för företagen blir att använda sig av rätt etableringsstrategi. LÄS MER

 5. 5. A framework for implementing the VMI model in an MRO partnership

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Abdulrahman Altabba; Lina Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Sustainable Logistics; MRO Maintenance; Repair; and Operations ; Vendor Managed Inventory; Electronic Data Interchange; VMI; EDI; Logistics Management;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this paper is to investigate the feasibility of implementing the Vendor Managed Inventory (VMI) model in an MRO (maintenance, repair, and operations) partnership, and highlight its potential economic, environmental, and organizational benefits, as well as limitations. Approach - First, a comprehensive literature review was conducted on fields relevant to VMI. LÄS MER