Sökning: "Electronic Identification"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Electronic Identification.

 1. 1. Den framtida förmedlingsprocessen vid användning av ny teknologi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Celicia Andersson; Love Fält; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teknologins snabba utveckling har gett oss många bra funktioner som gör vardagen lite enklare. Identifiering kan numera ske över internet och underskrifter kan vara elektroniska. Vid köp av fastighet behöver däremot underskriften ske med “penna på papper”. LÄS MER

 2. 2. BankID-based Authentication for Phone Calls

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Anton Göransson; Emma Asklund; [2020]
  Nyckelord :Electronic identification; BankID; authentication; social engineering; phone calls; spoofing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Authentication for phone calls is important for companies with hundreds of customers wanting to access sensitive information. However, it is sub-par compared to authentication when using applications or websites. In this thesis, seven models have been developed for how to use BankID as the authentication service during phone calls. LÄS MER

 3. 3. Elektroniska underskrifter - En studie om den svenska regleringen med särskilt fokus på köp av fast egendom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amir Champari; [2020]
  Nyckelord :Elektroniska underskrifter; digital signatures; formkrav; fastighetsköp; Jordabalken; eIDAS; PKI; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the current regulation of electronic signatures in Sweden is and whether the formal requirements for property purchases can be considered met when using electronic signatures. The conclusion is that the eIDAS-regulation and supplementary law (2016:561) with provisions to the EU-regulation on electronic identification regulate electronic signatures in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Mobilt BankID, En studie om säkerhetsriskerna och den äldre generationens bruk av e-legitimation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sanna Rönngård; Daniel Firulovic; [2020]
  Nyckelord :Mobilt BankID; e-legitimation; PKI; äldre användare; BankID; Elektronisk legitimation; Electronic Identification; Elderly usability; Online identification; senior users; Digital immigrants;

  Sammanfattning : I Sverige är mobilapplikationen Mobilt BankID, med sina 7,8 miljoner användare år 2020 ett av de mest använda sätten att bekräfta sin identitet på internet eller för att ge autentisering med digital signatur. Applikationen är utvecklad av Finansiell ID-Teknik AB, ett företag som ägs av bankerna och accepteras som giltig identitetshandling av ett brett utbud av e-tjänster som tillhandahålls av myndigheter, sjukvård, banker och olika företag. LÄS MER

 5. 5. Biometric Authentication in M-Payments : Analysing and improving end-users’ acceptability

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jakub Porubsky; [2020]
  Nyckelord :mobile payments; m-payments; biometrics; fingerprint; face recognition; 2FA;

  Sammanfattning : Traditional authentication methods like Personal Identification Number (PIN) are getting obsolete and insecure for electronic-payments while mobile-payments are becoming more and more popular. Biometrics such as fingerprint and face recognition authentication methods seem to be a solution to this security issue as they are becoming a regular and integrated part of an average smartphone end-users purchase. LÄS MER