Sökning: "Electronic bills of lading"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Electronic bills of lading.

 1. 1. Quest for Harmonization to Implement Electronic Bills of Lading: An International Perspective

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Koch; [2021-06-21]
  Nyckelord :Electronic bills of lading; Harmonization; International carriage of goods by sea; Maritime law; Shipping;

  Sammanfattning : The lack of legislation on electronic bills of lading is an important existing lacuna in the prevailing legal regimes on the international carriage of goods by sea. The Hague/Hague-Visby Rules are increasingly becoming unable to take the modern realities of shipping into consideration and attempts at creating new conventions in this area of law have failed to gain widespread adherence. LÄS MER

 2. 2. The Future of Carriage of Goods by Sea: A Legal Analysis of Electronic Bills of Lading

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanif Rajabi; [2019]
  Nyckelord :Law; Maritime Law; Transportation Law; International Private Law; Sjörätt; Transporträtt; Rotterdam; Bills of Lading; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commercial carriage of goods by sea is a vital part of global trade. Considering how the planet is constructed, this is unlikely to change. While technological advances are constantly made, the maritime sector has been limited due to lack of a modern legal framework covering electronic transport records. LÄS MER

 3. 3. Elektroniska konossement i Sverige. Elektroniska registreringar och reglerna för konossement.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Jansson; [2014-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : While this summary is written in English, the paper published is written in Swedish.The paper concerns itself with the legal status of electronic transport records in a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Elektroniska sjötransportdokument eller Kontrollrättens konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hampus Wikerstål; [2014]
  Nyckelord :sjörätt; transporträtt; kommersiell avtalsrätt; konossement; Rotterdamreglerna; bill of lading; UNCITRAL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senmedeltiden och den tidigmoderna tiden ökade den internationella sjöhandeln kraftigt och successivt skedde en förändring i det merkantila handelsbruket: I takt med att resorna blev längre och mer tidskrävande upphörde lastägarna att tillsammans med sitt gods resa med på transportfartygen. Lastägarnas uteblivna närvaro ersattes med enkla transportdokument, ofta benämnda som ”konossement”. LÄS MER

 5. 5. Documentation fraud, Fraudulent bills of lading

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Sioulas; [2013]
  Nyckelord :Bills of lading; fraud.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis investigates the issue of bill of lading fraud and discusses the impact of electronic bills of lading. The thesis will focus on English common law and international conventions under which the issue of bill of lading frauds will be analysed. LÄS MER