Sökning: "Electronic-word-of-mouth"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet Electronic-word-of-mouth.

 1. 1. Webbrecensioner : En kvalitativ undersökning om hur företag upplever webbrecensioner och vad det har för påverkan på företagsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Noor Al-jandeel; Rizwan Ebrahimi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In correlation with increasing increasingly relevant. digitization , the dialogue about web reviews has become, which has increased Consumers tend to use web reviews to a large extent the relevance of the subject from the companies' perspective. LÄS MER

 2. 2. TikTok, en förutsättning för dagens marknadskommunikation. : En studie om hur företag använder nya sociala medieplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ange-Auxley Butoyi; Ebba Wiking; [2023]
  Nyckelord :Sociala medier; digital marknadsföring; visuell kommunikation; electronic word-of-mouth eWOM ; social customer relationship management SCRM ;

  Sammanfattning : Sociala mediemiljön är ständigt i förändring och det lanseras kontinuerligt nya plattformar som användare etablerar sig på. Syftet med studien var att undersöka hur företag använder nya sociala medieplattformar som marknadskommunikationskanaler, samt om företagens tidigare erfarenheter inom sociala mediemarknadsföring underlättar utformningen av marknadsföringsstrategier på nya plattformar. LÄS MER

 3. 3. A study on the association of firm-generated content on Instagram, affective customer engagement, and positive electronic word of mouth: Evidence from food industry of Pakistan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Muhammad Usman Anwar; Usman Younis; [2023]
  Nyckelord :Firm generated content; Affective customer engagement; Perceived enjoyment; Perceived originality; Positive electronic word of mouth;

  Sammanfattning : In marketing literature, the consumer engagement concept has gained the significant attention of researchers. Based on the stimuli-organism-response (S-O-R) framework, current research proposed to analyze the association between consumers' perception of characteristics of firm-generated content (FGC) on Instagram and positive electronic word of mouth by consumers through affective consumer engagement. LÄS MER

 4. 4. Från Elektronisk Word of Mouth till ett investeringsbeslut : En studie om unga aktiesparares nyttjande av Elektronisk Word of Mouth inför ett investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linn Grefve; Viktor Nordin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att investera i aktier har under de senaste åren blivit alltmer aktuellt, i takt med att sociala mediers popularitet ökat kraftigt i relation till digitaliseringen. Idag kommunicerar allt fler individer i digitala utrymmen för att utbyta, sprida och dela information och åsikter med varandra. LÄS MER

 5. 5. REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Rönnvall; Sofie Özaras; [2022-02-24]
  Nyckelord :Electronic word-of-mouth; Receptionsforskning; Trovärdighet; Reklam; Instagram; Influencer Marketing; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. LÄS MER