Sökning: "Electronics"

Visar resultat 1 - 5 av 1164 uppsatser innehållade ordet Electronics.

 1. 1. Design of an Embedded Torque Sensor : Based on Volumetric Strain induced Differential Air Pressure

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Wen Qi; [2022]
  Nyckelord :Torque; Electronics; Gas sealing; Pressure measurement;

  Sammanfattning : This paper proposes a torque sensor based on the differential air pres- sure measurement method using a new embedded structure. The pro- posed sensor design is an improvement over the previous sensor design. The mechanical sensitivity, resolution, and stress distribution of the new sensor are analyzed by finite element modeling. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 3. 3. Automated Decellularization of Heart Valves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Filip Nyberg; Brendan Carlson; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract—For those living today with severely malfunctioning heart valves, replacement is the only available treatment. Patients are today typically offered either mechanical valves, xenograft or allograft. Decellularized heart valves have the potential of becoming one of the standard alternatives for such heart valve transplants. LÄS MER

 4. 4. Coexistence of Dual Inductive Wireless Power Transfer Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Eneas Hållsten; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wireless power transfer is emerging into everyday life. The idea is to create a more convenient way of charging, or at least powering, devices. LÄS MER

 5. 5. Automation of printed circuit board testing on a bed-of-nails testbench

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Tobias Antonsson; [2022]
  Nyckelord :electronics; automation; 3D-printing; robotics;

  Sammanfattning : Syntronic Research & Development AB both designs and performs tests of PCBs of differentkinds. At lower volumes, big parts of the test process are manual. This thesis examines oneway to automate the loading and unloading process with a cheap and simple solution so that itcan be profitable even at low volumes. LÄS MER