Sökning: "Elektrisk Framdrivning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Elektrisk Framdrivning.

 1. 1. PPS5000 Thruster Emulator Architecture Development & Hardware Design

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :Electric Propulsion; Spacecraft; Ground Support Equipment; OHB Sweden; Emulator; Thruster; Elektrisk Framdrivning; Rymdfarkost; Markutrustning; Testutrustning;

  Sammanfattning : This Master's Thesis handles prestudy work and early hardware development that resulted in architectural definitions and prototype hardware of electronic ground support equipment. This equipment is destined to emulate the electric power consumption of the PPS5000 Hall Effect Thruster (HET), for use in satellite end-to-end tests of the all-electric Geostationary Satellite Electra, developed at OHB Sweden AB. LÄS MER

 2. 2. Numerical simulation of the electric propulsion’s effects on the spacecraft

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Nguyen van Sang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As electric propulsion is now the focus in the space industry, its negativeeffects on the spacecraft have yet to be fully understood. Indeedthis type of propulsion deeply modifies the ambient plasma surroundingthe spacecraft and can affect severely many subsystems by erosion,charging or contamination. LÄS MER

 3. 3. Eldrift inom skärgårdstrafiken : Ekonomiskt försvarbart eller en ren förlustaffär?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :David Niklasson; Nicklas Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Hybrid; Battery propulsion; Archipelago; Koster Marin; Conversion; Kosterbris; Hybriddrift; Batteridrift; Skärgårdstrafik; Koster Marin; Konvertering; Kosterbris;

  Sammanfattning : Allt eftersom tekniken utvecklas blir elektrisk framdrift ett adekvat alternativ till konventionellt dieselmaskineri, särskilt inom den svenska skärgårdstrafiken eftersom det ofta handlar om korta distanser. En av de allra viktigaste faktorerna vid ett nybygge eller en konvertering av ett fartyg är kostnaden. LÄS MER

 4. 4. Study and Industrialization of Computational Methods for Orbital Maneuvers

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hanane Ait-Lakbir; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of electric propulsion is a watershed in the space field. Indeed, due to its eÿciency in term of mass consumption, the actors of the space industries see in this piece of technology a means to manufacture lighter satellites and to launch them at lower cost. LÄS MER

 5. 5. Study and Industrialization of Optimization Methods for Low-Thrust Orbital Maneuvers

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Romain Boyer; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays, the electric propulsion (low-thrust propulsion) is becoming more and more important in the aerospace industry. This technology allows to consume less propellant and consequently to build lighter satellites than with the chemical propulsion (high-thrust propulsion). LÄS MER