Sökning: "Elektrisk styrenhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elektrisk styrenhet.

 1. 1. Investigation for the development of a new electric control unit for customized trucks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yusen Liu; [2019]
  Nyckelord :Controller area network; Customized truck; DC motor control; Electric control unit; H-bridge; Controller area network; DC-motorstyrning; Elektrisk styrenhet; H-brygga; Lastbil; Specialfordon;

  Sammanfattning : Customized truck is a relevant and high-profit part of Scania’s market. Nowadaysdesigners do not have a self-developed electric control unit for introducing non-standardfunctionality. This thesis is intended to investigate the specification of a new system andan approach to implement it in current truck’s electrical system. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad elektrisk testning av styrenheter : Styrenheter med verkliga laster i befintliga testriggar

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Johan Wernersson; [2017]
  Nyckelord :electronic control unit; microcontroller; embedded system; requirement engineering; testing; styrenhet; mikrokontrolller; inbyggda system; kravställning; testning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete utreddes huruvida elektriska tester av styrenheter för tunga fordon kan automatiseras på befintliga testmiljöer. Arbetet utfördes på uppdrag av Scania CV AB för arbetsgruppen Electronic Hardware som utför tester vid utveckling och verifiering av krav på styrenheter. LÄS MER

 3. 3. Automation of Electrical Fault Induction for Safety Testing of the Power Train Software in Heavy Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Frykman; Henrik Wemmersten; [2013]
  Nyckelord :Inducering av elektriska fel; automatisering; testning av drivlinans mjukvara; säkerhetstest; tunga fordon.;

  Sammanfattning : En av de främsta prioriteringarna vid utveckling av mjukvara till tunga lastbilar på Scania är att verifiera att lastbilens beteende är säkert. Således spenderas mycket tid på säkerhetstester vars syfte är att verifiera att ny mjukvara inte medför säkerhetskritiska förändringar i fordonets beteende. LÄS MER