Sökning: "Elektronik"

Visar resultat 1 - 5 av 2069 uppsatser innehållade ordet Elektronik.

 1. 1. The Energy Savings Potential of a Heat Recovery Unit and Demand Controlled Ventilation in an Office Building

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Martin Fagernäs; [2021]
  Nyckelord :Demand Controlled Ventilation; DCV; Heat Recovery Unit;

  Sammanfattning : The building sector is responsible for approximately 40 % of the total energy usage in Sweden. In office buildings the heating, ventilation and air conditioning system can account for up to 55 % of the energy usage. In order to reduce the energy usage of the heating, ventilation and air conditioning system different control methods are often used. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av servostyrd press för stansning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Åberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes mot SVIA 2012. Viss information i denna rapport och företagspresentation gäller inte idag. Bland annat blev SVIA uppköpta av ABB 2016 och deras produkter ingår nu i ABBs utbud. LÄS MER

 3. 3. Improving visual comfort and energy efficiency in a classroom : A comparative approach of evaluating a lighting design technique and a sensor positioning method

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Sanaei; [2021]
  Nyckelord :Visual comfort; Energy efficiency; Light sensor;

  Sammanfattning : The reduction of energy demand and increased energy efficiency is believed to play a major role in tackling the global climate change. Artificial lighting systems in commercial buildings accounts for a substantial proportion of the total energy consumption. LÄS MER

 4. 4. Optimering av systemspecifika PID-parametrarför processer designade på Cytiva

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Italo Cordova; [2021]
  Nyckelord :PID-parametrar; PID-regulator; Optimeringsmetod;

  Sammanfattning : Optimeringen av PID-parametrarna har varit en utmaning sedan uppfinningen avPID-regulatorer. Många olika optimeringsmetoder har tagits fram sedan 1940-talet,i detta arbete testades och jämfördes Ziegler-Nichols stegsvarmetoden, Lambdametoden och AMIGO-metoden. LÄS MER

 5. 5. Synthesis of Graphene - Carbon Nanotube Hybrid Structures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aniruddha Paul; [2021]
  Nyckelord :Graphene; Carbon nanotubes; Graphene-CNT hybrid structures; Chemical Vapor Deposition CVD ; Grafen; Kolnanorör; Grafen-CNT-hybridstrukturer; Kemisk ångdeposition CVD ;

  Sammanfattning : Graphene and Carbon nanotubes (CNTs) have been researched for more than a decade due to their extraordinary properties and advantages towards applications like electronics, structural re-enforcements, thermal management and energy storage. Graphene-CNT hybrid structures have been predicted to further enhance the exceptional properties and overcome some of the shortcomings of the individual materials. LÄS MER