Sökning: "Elektronisk dokumenthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Elektronisk dokumenthantering.

 1. 1. Dokumenthantering inom företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Martin Johansson; Simon Konstantinovic; [2015]
  Nyckelord :Records; Records management; Electronic Document Management; EDM; Dokument; Dokumenthantering; Elektronisk dokumenthantering;

  Sammanfattning : För många företag är hanteringen av dokument en stor del av vardagen. Dokumenten är viktiga och måste hanteras. Detta är viktigt för att säkerställa att dokument inom verksamheter är under kontroll och kan hanteras effektivt. Dokumenthantering kan utföras på olika sätt. LÄS MER

 2. 2.  E-freight Effektivisering av fraktflygbranschen genom elektronisk dokumenthantering

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jennie Andersson; Niklas Fridell; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. DK:s kommunikation, informations- och dokumenthantering med hjälp av Microsofts produkter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Filiz Kurtulus; Alexandra Holstensson; [2007]
  Nyckelord :Informationshantering; Kommunikation; Dokumenthantering; Microsoft Office SharePoint Server 2007; Windows SharePoint Services 3.0; Microsoft Office InfoPath 2007; Microsoft Office OneNote 2007;

  Sammanfattning : Idag leds företag av tre hörnstenar: kommunikation, informations- och dokumenthantering. Dessa begrepp hör ihop och förutspår framtiden för företaget. Detta är även ämnet som denna rapport berör. Rapporten beskriver 10 poängs examensarbete, som utförts som en del i vår utbildning. LÄS MER

 4. 4. Elektronisk patientjournalshanteringEn studie av dokumenthanteringsrutiner kring patientjournalenvid Mölndals sjukhus

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ladan Rooeen; Abeer Hanna; Forough Aginjouneghani; [2005]
  Nyckelord :Eektronisk patientjournal; Melior; dokumenthanteringsrutiner; informationstillgänglighet; redundant information; Informatics;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en studie av dokumenthantering kring den elektroniskapatientjournalen, Melior vid Mölndals sjukhus inom medicinkliniken. Syftet med uppsatsen var att kartlägga dokumenthanteringsrutiner kring patientjournalen samt undersöka problemrelateradetill redundant information och informationstillgänglighet utifrån vårdpersonalens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Från pappershantering till elektroniska systemEn kvalitativ studie om utveckling av onlinesytem med etnografiska metoder

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Peter Törnroth; Pia Krakowski; [2003]
  Nyckelord :Etnografi; dokument; artefakter; EDI;

  Sammanfattning : De senaste årens snabba tekniska utveckling vad gäller systemintegration har medfört att kraven på ökad säkerhet och tillförlitlighet vid informationsöverföring mellan olika system och företag har ökat. EDI, Electronic Data Interchange, innebär överföring av information på elektronisk väg med hjälp av standardiserade meddelandeformat. LÄS MER