Sökning: "Elektronisk intensivövervakning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Elektronisk intensivövervakning.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnor – gömda och glömda? Ett synliggörande av vilket rättsligt skydd som finns att tillgå när en kvinna utsätts/utsatts för våld i nära relation, samt en genusrättsvetenskaplig utredning av om, och hur samma skydd skulle kunna förändras genom användande av rätten som verktyg i syfte att uppnå jämställdhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Lundin; [2021-02-03]
  Nyckelord :Gömda kvinnor; Våld; Våldsutsatt; Våld i nära relation; Straffrätt; Brottmål; Rättstrygghet; Rättsligt skydd; Kontaktförbud; Skyddade personuppgifter; Skyddad folkbokföring; Fingerade personuppgifter; Skyddade boenden; Fri- och rättigheter; Rätten till personlig frihet och säkerhet; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Jämställdhet; Jämställdhetsprincipen; Genusrättsvetenskap; Genussystemet; Makt; Manlig överordning; Fotboja; Elektronisk intensivövervakning; Elektronisk övervakning;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor konstateras vara ett allvarligt samhälls-, demokrati- och jämställdhetsproblem. För att underlätta förståelsen av vad uppsatsen är tänkt att synliggöra så utgår jag från den underjordiska rörelsen ”Gömda kvinnor”. Dessa gömda kvinnor upplever att de lever frihetsberövade medan deras förövare går fria. LÄS MER

 2. 2. IÖV- Kollektiv bestraffning ur ett familjeperspektiv : En kvalitativ studie som berör Frivårdens arbete med de anhöriga, ur de frivårdsanställdas vinkel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Emma Abrahamsson; Annie Fast; [2013]
  Nyckelord :Electronic tagging; Intensive supervision with electronic monitoring; Elektronisk fotboja; IÖV; Intensivövervakning med elektronisk kontroll; frivård; kriminalvård; kollektivbestraffning.;

  Sammanfattning : This is a qualitative study based on eight interviews, four of which have been probation inspectors and three have been external controllers, or controllers as they say, and one have been an email interview with the headquarters of the correctional treatment. The interviews have been made on probation service offices in southern Sweden. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektiv & Fotboja 2009. En kvalitativ studie om barnperspektivet inom intensivövervakning med elektronisk kontroll.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennie Martinsson; [2009-08-28]
  Nyckelord :Barnperspektiv; KASAM; Intensivövervakning med elektronisk kontroll; IÖV;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om barnkonventionen införlivas inom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Följande tre frågeställningar har styrt arbetet. LÄS MER

 4. 4. Är humanismens segertåg inom synhåll? -En studie om ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Mrdja; [2008]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När Sveriges riksdag år 1994 beslutade att på försök införa intensivövervakning med elektronisk kontroll, var det för att finna ett alternativ till fängelsestraff, ett alternativ som skulle vara lika ingripande som fängelse, men som inte skulle ha fängelsets negativa verkningar och som skulle vara mindre resurskrävande än fängelse. Därefter har fotbojans utveckling i Sverige, eller närmare bestämt dess ökade tillämpning gått i en rask takt. LÄS MER

 5. 5. Intensivövervakning med elektronisk kontroll - påföljd eller verkställighetsform?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Nordenswan; [2007]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Intensivövervakning med elektronisk kontroll introducerades i Sverige 1994. Man började då med en försöksverksamhet som innebar att personer med utdömda fängelsestraff på högst två månader kunde ansöka om att verkställa detsamma med s.k. fotboja. LÄS MER