Sökning: "Elektronisk signering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Elektronisk signering.

 1. 1. Elektronisk signering : En studie om införandet av elektroniskt signerade protokoll i svenska kommuners verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Maja Nyman; Sofia Selin; [2016]
  Nyckelord :Electronic signature; digital signature; electronic identification; PKI.; Elektronisk signering; digital signering; e-legitimation; PKI.;

  Sammanfattning : Digitalization of the working flow is a developing area. Digitalization of a public authority’s working flow can lead to a more effective flow. The purpose of this study is to identify factors when implementing electronic signatures of the protocols in Swedish public authorities. LÄS MER

 2. 2. Elektronisk signering av tekniska dokument inom Braathens Technical

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Milton Sitoe; Danny Tayanin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nej, men vad dålig jag känner mig nu! : En studie om att utforma ett användarvänligt arbetsflöde för elektronisk signering

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ida Olby; [2011]
  Nyckelord :electronic signature; workflow; interaction; information design; interface; user-friendly; elektronisk signering; arbetsflöde; interaktion; informationsdesign; gränssnitt; användarvänlig;

  Sammanfattning : En kontinuerlig ökning av tillgängligheten till Internet har lett till att flera ärenden som tidigare utfördes utanför hemmet, såsom inköp av böcker, filmer och kläder, nu även sker online. Det finns idag även flera företag som erbjuder tjänster för att signera dokument elektroniskt. LÄS MER

 4. 4. Elektronisk signering – Kommer användaracceptansen att påverkas inom 24-timmars myndigheten?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för för interaktion och systemdesign

  Författare :Joakim Forslund; Andreas Johansson; [2003]
  Nyckelord :24-timmars myndigheten; Elektronisk signering;

  Sammanfattning : Utvecklingen av medborgare samt företags användande av Internet har ökat dramatiskt under de senaste fem åren. Det ökande Internetanvändandet ledde till att statskontoret 1999 fick i uppdrag av regeringen att ta fram olika förslag samt underlag som skulle ligga till grund för begreppet 24-timmars myndigheten. LÄS MER

 5. 5. Ansökan om körkortstillstånd via Internet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Mathias Andreasson; Wynona Ekesrydh; Pia Nielsen; Mattias Schertell; [2003]
  Nyckelord :Webbapplikation; .NET; Web Service; XML; Winapplikation;

  Sammanfattning : Länsstyrelsen i Stockholms län hade en projektidé som gick ut på att det skulle skapas en Internetbaserad ansökan för körkortstillstånd med behörighet B, inklusive hälsodeklaration. Även en optiker skulle kunna fylla i ett synundersökningsformulär via webben. LÄS MER