Sökning: "Elektronisk word of mouth"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Elektronisk word of mouth.

 1. 1. Företags hantering av negtiv elektronisk Word of Mouth : (för högengagemangsprodukter)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nina Khosropour; Duaa Adawi; [2020]
  Nyckelord :Word of mouth; electronic word of mouth; negative electronic word of mouth; high engagement product; digital marketing; Word of mouth; elektronisk word of mouth; negativ elektronisk word of mouth; högengagemangsprodukter; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Word of mouth is one of the most effective marketing techniques and have been for a long time. Studies have shown a difference in the effect of positive and negative electronic Word of mouth on consumers, the negative electronic Word of mouth have a greater impact on consumers. LÄS MER

 2. 2. “Det är som att internet uppfanns för word-of-mouth” En kvalitativ studie om hur företag arbetar med elektronisk word-of-mouth

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hedvig Johannisson; James Horrocks; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekten av negativ elektronisk ”word of mouth” på konsumenters attityder och köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lababidi; Baboucarr Mboob; [2020]
  Nyckelord :Negative eWOM; Purchasing-Decision-Process; customer reviews; attitudes; purchasing intent; Negativ eWOM; köpbeslutprocess; online recensioner; attityder; köpintentioner;

  Sammanfattning : This study examines the effect of electronic Word-of-Mouth (eWOM) on consumers’ purchasing decision process, more specifically: How does consumer attitudes and purchasing intent toward companies and their products affected by negative eWOM on social media. The study is based on three-component model of attitudes which identifies attitude as the awareness, assessment and readiness to act. LÄS MER

 4. 4. Attityder vid viral marknadsföring på Facebook

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Emilia Lindborg; Hanna Berggren; [2020]
  Nyckelord :Elektronisk word of mouth; viral marknadsföring; passiv viral marknadsföring; aktiv viral marknadsföring; attityder; demografiska faktorer; reklam; svenska livsmedelsbranschen; sociala medier; medieteknik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och kartlägga vilka attityder de demografiska grupperna (Kvinnor 20-30, Män 20-30, Kvinnor 35-55 och Män 35-55) har gentemot rörliga virala kampanjer inom svenska livsmedelsbranschen. Vidare syftar studien till att se vilka slags rörliga virala kampanjer som sprids och varför inom de valda demografiska grupperna. LÄS MER

 5. 5. Attityder vid viral marknadsföring på Facebook

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emilia Lindborg; Hanna Berggren; [2020]
  Nyckelord :Elektronisk word of mouth; viral marknadsföring; passiv viral marknadsföring; ; aktiv viral marknadsföring; attityder; demografiska faktorer; reklam; svenska livsmedelsbranschen; sociala medier; medieteknik;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och kartlägga vilka attityder de demografiska grupperna (Kvinnor 20-30, Män 20-30, Kvinnor 35-55 och Män 35-55) har gentemot rörliga virala kampanjer inom svenska livsmedelsbranschen. Vidare syftar studien till att se vilka slags rörliga virala kampanjer som sprids och varför inom de valda demografiska grupperna. LÄS MER