Sökning: "Elektroniska referenstjänster"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elektroniska referenstjänster.

 1. 1. Bibblan svarar– ett tecken i tiden : En virtuell referenstjänst ur ett postmodernt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sofia Wirström; [2012]
  Nyckelord :Virtual reference services Libraries ; Information services; Reference work Libraries ; Postmodernity in philosophy; Elektroniska referenstjänster; Informationstjänster; Referensarbete; Postmodernism;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine the virtual reference service Ask the Library [Bibblan svarar] from a postmodern perspective. Ask the Library is a Swedish online reference service that is run by the country’s public libraries. LÄS MER

 2. 2. Användaren och den elektroniska referenstjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Kristina Lidberg; Susanne Lindén; [2008]
  Nyckelord :användare; e-post; informationsbeteende; referensintervju; kommunikation; elektroniska referenstjänster; referenstjänst; chatt;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis is to study an electronic reference service from a user perspective. By qualitative interviews with eight students the thesis examines their information behaviour, why and when they use the service, the user’s experiences of the service and the communication with the librarian. LÄS MER