Sökning: "Elena Franzen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elena Franzen.

 1. 1. Orosanmäla eller inte – vad påverkar barnsjuksköterskans beslut  En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elena Larsson; Josefine Franzén Kindström; Karin Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Paediatric nurse; experience; decision; qualitative content analysis; child maltreatment; neglect; barnsjuksköterska; erfarenhet; beslut; kvalitativ innehållsanalys; barn som far illa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnsjuksköterskor omfattas av anmälningsskyldighet redan vid misstanke om ett barn far illa. Risk finns för att etiska svårigheter kan förhindra eller påverka beslutet om en orosanmälan. Forskning inom ämnet visar att illafarande hos barn kan leda till psykisk och fysisk ohälsa och i värsta fall död. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vårdas med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Axel Franzén; Octaviana Elena Begu; [2015]
  Nyckelord :hemodialys; njursvikt; upplevelse;

  Sammanfattning : För de människor som drabbats av kronisk njursvikt är en av behandlingsformerna hemodialys vilket innebär att en maskin renar patients blod. För patienterna innebär behandlingen en livsomställning som kan upplevas som mycket krävande. Syftet med denna studie är att utforska de upplevelser som patienten förknippar med behandlingen. LÄS MER