Sökning: "Elena Garro"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elena Garro.

 1. 1. El efecto de incertidumbre en ”Olingiris”, ”La culpa es de los tlaxcaltecas” y ”El árbol”: Un estudio comparativo de tres relatos breves hispanoamericanos

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Brigitta Kontros; [2019-02-11]
  Nyckelord :spanska; Samanta Schweblin; María Luisa Bombal; Elena Garro; Fantastic literature; Theory of reception; Latin America;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to analyze why and how some texts leave us with a feeling of uncertainty, here called "the effect of uncertainty". The analysis is based on a comparison of "Olingiris" by Samanta Schweblin. "La culpa es de los tlaxcaltecas" by Elena Garro and finally "El árbol" by María Luisa Bombal. LÄS MER

 2. 2. Magisk realism på svenska. En studie av hur mångtydighet och bildspråk överförs i översättningen av Los recuerdos del porvenir.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Julia Gabriel; [2016]
  Nyckelord :explicitering; litterära översättningar; magisk realism litteratur ; Elena Garro; Los recuerdos del porvenir; mångtydighet; metaforer; besjälning; översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats baseras på min översättning av utdrag ur romanen Los recuerdos del porvenir (1963) av Elena Garro och utgör mitt examensarbete för översättarprogrammet vid Lunds universitet år 1. Garros roman räknas som ett föregångsverk inom magisk realism och i min uppsats undersöker jag i vilken utsträckning denna magiskt realistiska stil går att överföra till svenska. LÄS MER

 3. 3. Detrás de cada gran mujer... Los personajes masculinos en cuatro cuentos latinoamericanos con autoría femenina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Michelle Bång; [2016]
  Nyckelord :cuento.; Maslow; personaje masculino; Castellanos; Garro; short story; Ferré; male character; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : La presente tesina estudia la importancia de los personajes masculinos en cuatro cuentos escritos por mujeres. Dichos cuentos son: “La culpa es de los tlaxcaltecas” de Elena Garro, “Lección de cocina” y “Cabecita blanca” de Rosario Castellanos y “La muñeca menor” de Rosario Ferré. LÄS MER