Sökning: "Elena Rönnqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elena Rönnqvist.

 1. 1. Free faecal liquid in horses : associations with nutritional factors

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elena Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :concentrates; feeding; feed ration; forage; gastrointestinal tract; haylage;

  Sammanfattning : The occurrence of free faecal liquid (FFL) in horses is a problem as it leads to contamination of the tail and inside of hindlegs, which may result in skin lesions. Distinct from diarrhoea, horses with this condition often defecate normal faeces, but also void faecal liquid before, during or after defecation of solid faeces. LÄS MER

 2. 2. Mjölkproduktionssystem baserade på bete : förväntade effekter på avkastning och hälsa hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elena Rönnqvist; [2016]
  Nyckelord :torrsubstansintag; ekonomi; deltidsbete; ben- och klövhälsa; dry matter intake; economy; part-time pasture; leg and claw health;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs i huvudsak en intensiv mjölkproduktion med en så kallad ”high input, high output”. Det vill säga en produktionsform baserad på höga andelar kraftfoder som genererar en hög mjölkavkastning. LÄS MER