Sökning: "Eleni Gahnsby"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eleni Gahnsby.

 1. 1. Försäljningskanalernas betydelse för konsumentens relation till premiumvarumärken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Kruse; Eleni Gahnsby; [2015]
  Nyckelord :Varumärkesrelationer; försäljningskanaler; identitet; konsumentbeteende; premiumvarumärken; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur konsumenters preferenser av försäljningskanaler reflekteras av deras relation till premiumvarumärken vilken vidare medieras via deras identitetsskapande. Metod: Denna studie har hermeneutik som utgångspunkt och har använt en kvalitativ metod med abduktiv ansats för att kunna kombinera befintliga teorier med insamlad empiri. LÄS MER

 2. 2. Lyxkonsumtion – behov eller intresse?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Britting; Eleni Gahnsby; Viktor Hansson; [2014]
  Nyckelord :Lyxkonsumtion; iögonfallande konsumtion; identitetssökande; konsumentbeteende; självbild; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Lyxkonsumtion bland svenska studenter Seminariedatum: 2014-06-05 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidat- nivå, 15 högskolepoäng Författare: Oskar Britting, Eleni Gahnsby, Viktor Hansson Handledare: Jon Bertilsson Nyckelord: Lyxkonsumtion, iögonfallande konsumtion, identitetssökande, konsument- beteende, självbild Syfte: Att utifrån läran om konsumentbeteenden förstå hur svenska universitetsstuden- ter förhåller sig till status- och lyxkonsumtion i kategorin kläder, skor och accessoarer, hur de väljer att visa upp detta för omgivningen, samt vilka underliggande behov för lyx- konsumtionen som existerar. Metod: Med utgångspunkt i hermeneutik, genomfördes en kvalitativ studie med semi- strukturerade intervjuer. LÄS MER