Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Patienters erfarenheter av livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes : En beskrivande litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Hanna Hjort; Elenor Mimini; [2022]
    Nyckelord :Livsstilsförändringar; Typ 2 diabetes; Erfarenhet;

    Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Typ 2 diabetes är en av den vanligaste folksjukdomarna och är utbredd världen över hos personer i alla åldersgrupper. Ökningen av typ 2 diabetes kan kopplas till fysisk inaktivitet, övervikt samt osund kosthållning. LÄS MER