Sökning: "Elenor Söderberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elenor Söderberg.

  1. 1. Ett bekant hot : En studie av hur Kina konstruerat ett strategiskt narrativ kring Xinjiang

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Elenor Söderberg; [2021]
    Nyckelord :China; Soft power; Strategic narratives; Religious violence; Terrorism;

    Sammanfattning : This study intends to examine China’s use of religious violence and antiterrorism when constructing a narrative of the situation in Xinjiang. While the tensions in Xinjiang are not a new occurrence, their intensity has undoubtedly increased. LÄS MER