Sökning: "Elenore Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elenore Andersson.

 1. 1. En hjälpande eller stjälpande hand?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Elenore Andersson; [2011]
  Nyckelord :humanitär intervention; Somalia; Förenta Nationerna; UNSOM II; solidaritet;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar ta reda på om den humanitära interventionen i Somalia, mellan åren 1993-1995 kan anses vara humanitär eller inte, enligt Nicholas J Wheelers solidaritetsteori. Först undersöks om UNSOM II passar in i solidaritetsteorin kriterier och därefter förklaras varför. LÄS MER

 2. 2. Får poliser i yttre tjänst någon hjälp med att bearbeta svårare händelser i arbetet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Mats Andersson; Elenore Bodén; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Polisyrket är ett högriskyrke vad gäller våld och hot. Därmed finns också ett stort behov av bl.a. krisstöd. LÄS MER