Sökning: "Eleonor Brandt Hjertstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eleonor Brandt Hjertstedt.

 1. 1. Cybercrime Using Electronical Identification

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Eleonor Brandt Hjertstedt; [2019]
  Nyckelord :BankID; Cybercrime; Electronical Identification; Fraud; Identity Related Crimes; Identity Fraud; Identity Theft;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker riskerna med elektronisk identifiering, mer specifikt säkerhetsrisker kring enheten BankID i Sverige. Idag används BankID i stor utsträckning, men elektronisk identifiering kommer också med vissa risker när det gäller identitetsrelaterade brott. LÄS MER

 2. 2. Malmö som en trygg och säker stad - hur unga upplever tryggheten i stadens offentliga miljö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Eleonor Brandt Hjertstedt; [2017]
  Nyckelord :Malmö; Otrygghet; Rädsla för brott; Insecurity; Fear of crime;

  Sammanfattning : Tryggheten i Malmö var ett av kommunfullmäktiges målområde 2016. Enligt målsättning ska Malmö vara en trygg och tillgänglig stad för alla men vid revisionens granskning av målområdet framkom att det trygghetsskapande arbetet bättre måste följas upp (Malmö stad 2016a). LÄS MER