Sökning: "Eleonor Ivdal"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Eleonor Ivdal.

 1. 1. Passivaggressivt anfall är bästa försvar. En komparativ diskursanalys av amerikanska presidenters försvarsstrategi under riksrätter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eleonor Ivdal; [2021-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är genom kvalitativ diskursanalys på källmaterial i form avförsvarsteamets yttranden i senaten beskriva och jämföra försvarsstrategier somAndrew Johnson, Bill Clinton och Donald Trump använde. Detta för att skapaförståelse av eventuell förändring av den amerikanska politiska diskursen underriksrätter genom att kartlägga likheter och skillnader över tid. LÄS MER

 2. 2. “Sharing knowledge creates better knowledge” - The process of knowledge exchange in the case of Volvo Group

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eleonor Ivdal; Lovisa Mankert; [2013-07-05]
  Nyckelord :International business; intra-organisational relations; knowledge exchange; knowledge management; MNC; Volvo Group; qualitative research;

  Sammanfattning : Owing to the increased globalisation, Multinational Corporations (MNCs) are operating in a complex global market. This infers the importance to enable the organisation to not only transfer generated knowledge between global sites but also benefit from and develop this knowledge to be competitive. LÄS MER

 3. 3. Inrättar Turkiet sig i EU:s led? - En studie av Turkiets EU-diskurs -

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eleonor Ivdal; [2011-07-04]
  Nyckelord :Turkiet; EU; Politisk Konditionalitet; EU-utvidgning;

  Sammanfattning : “How does the Turkish debate appear concerning the EU-discourse in relation to political conditionality? Is Turkey accepting the demands that are being made?” These questions are answered in this thesis through a qualitative document analysis of the debate concerning EU as it is in Turkish newspapers and statements made by Turkish political representatives. The debate is used to describe the association’s process in a candidate country through investigating how the process and the relationship between EU and Turkey are discussed within the country. LÄS MER