Sökning: "Eleonora Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eleonora Johansson.

 1. 1. Distraktionsmetoder för att hjälpa barn som genomgår venpunktion på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eleonora Johansson; Ellen Johansson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Akutmottagning; barn; distraktioner; rädsla; smärta; venpunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn får berätta vad de upplever som jobbigast att utsättas för inom vården nämner flera venpunktion. Barn kan förknippa venpunktion med både smärta och rädsla och det kan bli en traumatisk situation om de inte får hjälp att hantera detta. LÄS MER

 2. 2. Bevisvärdering av barns utsagor i sexualbrottsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eleonora Johansson; [2003]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mål om sexuella övergrepp mot barn utgör barnets utsaga ofta den huvudsakliga bevisningen för åklagarens åtal. På grund av brottets karaktär är det sällsynt att det finns några direkta vittnen till övergreppen eller någon form av teknisk bevisning som direkt styrker vad barnet berättar. LÄS MER