Sökning: "Elev grupper"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Elev grupper.

 1. 1. Tillgängliga lärmiljöer i matematikundervisningen : En kvalitativ studie av lärares erfarenheter och förutsättningar i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Bylund; Anna Englund; [2022]
  Nyckelord :matematikundervisning; tillgänglighet; lärmiljö; speciallärare; förutsättningar för lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning I det svenska utbildningssystemet är det en utmaning för matematiklärare att skapa lärmiljöer som leder till likvärdig utbildning för alla elever. Då detta arbete är både komplext och utmanande krävs samarbete mellan olika professioner för att skapa tillgängliga lärmiljöer i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Pojkar och flickors syn på ämnet hem- och konsumentkunskap år 2022 : En enkätstudie till elever i årskurs 9 gällande värdet av ämnet, lärarens kompetens, elevers delaktighet, inflytande och konsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Köhn; Ingrid Berg; [2022]
  Nyckelord :hem och familj; studier; yrkesliv; delaktighet och inflytande; kompetens; konsumtion;

  Sammanfattning : År 2003 gjordes en nationell utvärdering av Skolverket över hem- och konsumentkunskaps ämnets måluppfyllelse. Syftet med studien 2022 var att undersöka elevers syn på ämnet hem- och konsumentkunskap och om detta förändrats sedan Skolverkets senaste utvärderingen av ämnet 2003. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i elevernas verklighet : En kvalitativ studie av elevers klassrumserfarenheter i relation till inkludering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Jansson; [2022]
  Nyckelord :inkludering; elev; upplevelser; utbildning; undervisning; intervjuer; observationer;

  Sammanfattning : Inclusion as a phenomenon and its significance has long been discussed in contexts concerning the school system. To this day there is no mentioning of the word inclusion in the Swedish school governing documents despite the ambition of inclusion that exists and is being emphasized in a big part of the research and in international declarations. LÄS MER

 4. 4. Icke-erkännande av transpersoner - En queerteoretisk analys av åsiktsfriheten i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Blerina Nerjovaj; [2022]
  Nyckelord :Konstitutionell rätt; Diskrimineringsrätt; Könsöverskridande identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Protection from discrimination for people with transgender identity and expression was not introduced in Swedish legislation until 2009, years after other vulnerable groups obtained the same protection. The late introduction reflects a societal discourse that still prevails today, where some are critical of the use of transpeople’s desired pronouns. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans arbete med att förebygga graviditet i övre tonåren

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Klara Wahlberg; Elsa Näsström; [2022]
  Nyckelord :Graviditet; samverkan; sexualundervisning; sexuell hälsa; skolsköterska; tonåring; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska ungdomars sexuella risktagande har ökat de senaste åren genom exempelvis oskyddat sex utan kondom och flera olika sexpartners, vilket kan leda till ofrivillig graviditet och abort. Skolsköterskans uppgift är att främja sexuell hälsa hos eleven, minimera sexuellt risktagande och motivera ungdomar till att ändra sin attityd kring sexuell hälsa och således öka användningen av preventivmedel. LÄS MER