Sökning: "Elevdelaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Elevdelaktighet.

 1. 1. Högläsning i samspel med elever : En kvalitativ studie om elevdelaktighet i samband med högläsning i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jasna Ghaini; Rebecca Agirman; [2021]
  Nyckelord :lågstadiet; högläsning; aktiviteter; elevdelaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll elevernas delaktighet spelar för hur lärare inom f-3 arbetar med högläsning. Studien omfattar högläsningens syfte, genomförande och resultat. Till studien har intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Elevdelaktighet i skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Åkesson; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :Availability; development of the school system; headmaster; influence; special educator; students’ participation; Elevdelaktighet; inflytande; tillgänglighet; rektor; skolutveckling; specialpedagog;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring clarity and knowledge as to how two headmasters organise the development of their respective schools as well as how we as special educator can enable the students to take part in this development work. The methodology of this study – and theoretical preconditions are founded in a phenomenological perspective combined with educational organisation theory. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för elevens delaktighet Ett elevhälsoteams erfarenheter angående arbetet med åtgärdsprogram på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Carlströmer; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsteori; delaktighet; elevhälsoteam; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Studien ämnar öka förståelsen för vilka förutsättningar ett elevhälsoteam ser för elevens delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram på gymnasieskolan. Målet är att undersökningen ska bidra till ökad kunskap om hur förutsättningar för elevens delaktighet i arbetet med sitt eget åtgärdsprogram kan skapas. LÄS MER

 4. 4. Att skapa förutsättningar för delaktighet i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Cullfors; Susanna Kylander; [2020]
  Nyckelord :student participation; student influence; special needs teacher; socio-cultural perspective; intellectual disability; special education; elevdelaktighet; elevinflytande; speciallärare; sociokulturellt perspektiv; intellektuell funktionsnedsättning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the special teacher's work with participation in compulsoryspecial schools for children with intellectual disability. The study also highlighted how the special needs teacher ensures that the student feels involved. LÄS MER

 5. 5. Studentengagemang inom universitetets fysikundervisning - En kvalitativ studie om föreläsarnas syn på deras undervisning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Leo Markström; [2020]
  Nyckelord :Aktivt lärande; erfarenheter; intervju; lärstrategier;

  Sammanfattning : Aktivt lärande är en term som innefattar lärstrategier riktade mot elevdelaktighet och engagemang i klassrumsmiljön, och den har blivit populär i samband med ökad kritik mot föreläsningen och dess plats i dagens högre utbildningar. I denna studie intervjuades fem föreläsare en och en med syftet att fördjupa kunskapen om deras syn på aktivt lärande i deras klassrum. LÄS MER