Sökning: "Elevdelaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Elevdelaktighet.

 1. 1. Elevdelaktighet i skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christel Åkesson; Jenny Olsson; [2020]
  Nyckelord :Availability; development of the school system; headmaster; influence; special educator; students’ participation; Elevdelaktighet; inflytande; tillgänglighet; rektor; skolutveckling; specialpedagog;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to bring clarity and knowledge as to how two headmasters organise the development of their respective schools as well as how we as special educator can enable the students to take part in this development work. The methodology of this study – and theoretical preconditions are founded in a phenomenological perspective combined with educational organisation theory. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för elevens delaktighet Ett elevhälsoteams erfarenheter angående arbetet med åtgärdsprogram på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Carlströmer; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsteori; delaktighet; elevhälsoteam; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Studien ämnar öka förståelsen för vilka förutsättningar ett elevhälsoteam ser för elevens delaktighet i arbetet med åtgärdsprogram på gymnasieskolan. Målet är att undersökningen ska bidra till ökad kunskap om hur förutsättningar för elevens delaktighet i arbetet med sitt eget åtgärdsprogram kan skapas. LÄS MER

 3. 3. Studentengagemang inom universitetets fysikundervisning - En kvalitativ studie om föreläsarnas syn på deras undervisning

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Leo Markström; [2020]
  Nyckelord :Aktivt lärande; erfarenheter; intervju; lärstrategier;

  Sammanfattning : Aktivt lärande är en term som innefattar lärstrategier riktade mot elevdelaktighet och engagemang i klassrumsmiljön, och den har blivit populär i samband med ökad kritik mot föreläsningen och dess plats i dagens högre utbildningar. I denna studie intervjuades fem föreläsare en och en med syftet att fördjupa kunskapen om deras syn på aktivt lärande i deras klassrum. LÄS MER

 4. 4. Kollaborativt lärande i geografi : Om kollaborativ undervisning och bedömning i geografi på högstadiet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Gustav Elfström; [2020]
  Nyckelord :Kollaborativt lärande; kollaborativ undervisning; kollaborativ bedömning; geografi; högstadiet; elevdelaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att öka kunskapen om hur kollaborativ undervisning och en kollaborativ bedömningsprocess påverkar lärandet och måluppfyllelsen i ämnet geografi. Lektionsserien genomfördes med två klasser i årskurs 8. LÄS MER

 5. 5. En känsla av delaktighet : - Om rätten att få styra sitt val till gymnasiesärskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Wennberg; Anna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; grundsärskola; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; studie- och yrkesvägledning.;

  Sammanfattning : Ett av de kanske viktigaste valen elev i grundsärskolan får göra, är valet till gymnasiesärskolan. Det är ett val som kan leda till elevens framtida yrke. Finns det ingen elevdelaktighet på skolan, utan alla beslut tas av människor runt omkring eleven, kan det leda till att felaktiga val görs av eleven. LÄS MER