Sökning: "Elevens attityder till matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Elevens attityder till matematik.

 1. 1. Orsaker till matematikångest i lägre grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jari Mettälä; [2021]
  Nyckelord :Matematik; matematikångest; forskningsöversikt; grundskolan; prestation;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2019) ska matematikundervisning ge elever möjlighet till att utveckla kunskaper om ämnet och hur de kan använda sig av det i vardagen, samt bidra till elevernasintresse för matematik och tilltro till sinförmåga att använda matematik i olika sammanhang. Som lärarstudent upplevde jag att flera av de elever somjag kom i kontakt med under min praktik hade negativa känslor för ämnet matematik. LÄS MER

 2. 2. Matematikångest ur ett genusperspektiv: Skillnader, orsaker, konsekvenser och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andreas Hansen; Maria Buhre Sallermo; [2020]
  Nyckelord :genusperspektiv; flickor och pojkar; matematiksvårigheter; matematikundervisning; matematikångest;

  Sammanfattning : Den här litteraturöversikten behandlar begreppet matematikångest, både allmänt samt ur ettgenusperspektiv. Eftersom matematikångest ofta utvecklas tidigt med risk för att följa medunder hela studietiden, inriktar den här studien sig på hur det går att arbeta med och motmatematikångest både på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Elevers attityder gentemot matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Halima Gasi; Syrina El-madhoun; [2020]
  Nyckelord :elev; faktorer; grundskola; lärare; lärmiljö; matematik; positiv och negativ attityd; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt är syftet att undersöka vilka positiva respektive negativa faktorer som påverkar elevers inställning till matematikämnet från de tidigare skolåren upp till högstadiet. En variation av vetenskapliga artiklar från i huvudsak databasen ERIC valdes för jämförelse och analys. LÄS MER

 4. 4. En analys av elevernas attityder och strategier vid problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Christian Svedenkrans; [2019]
  Nyckelord :attitude; secondary school; mathematics; problem solving; thematic analysis; attityd; grundskola; matematik; problemlösning; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bättre förstå vilka attityder och strategier som framkommernär elever löser matematiska problem samt att pröva om det går att påvisa några sambandmellan elevernas attityd till matematisk problemlösning och deras problemlösningsförmåga.Undersökningen gjordes med hjälp av en kvalitativ studie av fyra elever i slutet av årskurs 8. LÄS MER

 5. 5. Känslor och Matematik Ökad medvetenhet och en möjlighet att stärka elevers självbild

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christofer Saedén; [2019]
  Nyckelord :Arbetsminne; känslor; matematikoro; självbild; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Sædén, Christofer (2019). Känslor och matematik - Ökad medvetenhet och en möjlighet att stärka elevers självbild. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER