Sökning: "Elevers prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Elevers prestation.

 1. 1. KALENDERPROJEKTET- ATT STÖDJA ELEVERS UTVECKLING AV SJÄLVREGLERAT LÄRANDE GENOM LÄXPLANERING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jasmin Dagerhorn; [2020-01-09]
  Nyckelord :Delaktighet; elevens lärande; arbetsmodell; planera; kalender; eget ansvar; självreglerat lärande; läxarbete;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla en arbetsmodell som stöttar elevernas möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande samt utveckla kunskap om modellens styrkor och svagheter genom att tillsammans med lärare planera veckans läxarbete.Teori:Aktionsforskningsperspektivet är grunden för studien. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Altheden; Carina Rasmusson; [2020]
  Nyckelord :KASAM; koncentration; matematik; motivation; prestation; pulsaktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/ Abstract Altheden, C., Rasmusson, C. (2020). Elevers upplevelser av pulshöjande aktivitet och hur det påverkar koncentration och prestation i matematik. LÄS MER

 3. 3. Självförtroende, tilltro och matematiskprestation : En enkätstudie med elever, vårdnadshavare och lärare i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Linda Östblom; [2020]
  Nyckelord :matematik; matematikångest; självförtroende; prestation; årskurs 4-6; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Internationell forskning har visat samband mellan matematikångest och låga resultat i matematik. Självförtroende och positiv attityd till matematik är istället framgångsfaktorer. Att undersöka hur relationen mellan självförtroende och matematiskprestation ser ut i årskurs 4-6 blir därför intressant. LÄS MER

 4. 4. Att lära för stunden eller för livet - En studie om hur elever genom kreativa och imitativa resonemang tillägnar sig kunskaper i matematik

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Malin Bergenholm; Agnes Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :Imitativt; kreativt; algoritmiskt; resonemang och problemlösning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur val av resonemangstyp påverkar elevers lärande över tid. Två matchade grupper med elever i årskurs 8 fick antingen lösa uppgifter med givna lösningsstrategier eller uppgifter där de fick konstruera egna lösningar. LÄS MER

 5. 5. En fenomenografisk studie om elevers uppfattningar av att använda digitala verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karin Algelid; Emma Larsson; [2020]
  Nyckelord :Matematik; digitala verktyg; lärande; lärobok;

  Sammanfattning : Det har skett en stor utveckling av användandet av digitala verktyg, både i samhället och i skolan. I matematikundervisningen ska digitala verktyg ta plats och elever ska ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda dessa. LÄS MER