Sökning: "Elevinflytande i undervisningen"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden Elevinflytande i undervisningen.

 1. 1. Engagemang i bildämnet, olika metoder för att engagera elever i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Christiansson; [2020]
  Nyckelord :Engagemang; elevinflytande; bildundervisning; relationer;

  Sammanfattning : Det är inte helt ovanligt att elever tenderar att göra motstånd mot bildundervisningen, ofta motiveras det med att ämnet är tråkigt eller känns meningslöst. Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilka metoder som kan tillämpas av lärare för att elever ska utveckla ett engagemang i bildundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Högstadieelevers tankar om varför de är frånvarande eller lågt deltagande i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ida Sundås; Angelica Holm; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; kvalitativ studie; frånvaro; närvaro; inre motivation; yttre motivation; attributioner; amotivation; prestationsmotivation;

  Sammanfattning : Ett problem som lärare i idrott och hälsa ofta ställs inför är att alla elever inte deltar i undervisningen. Syftet med studien är att ta reda på hur elever som är frånvarande eller är lågt deltagande uttrycker sig, kopplat till deras motivation, om varför de inte deltar på lektionerna i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande i högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fatema Al Lami; [2020]
  Nyckelord :Elevråd; Elevkår; Elevinflytande i undervisningen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ metod undersöka hur eleverna i en grundskola och två gymnasieskolor ser på sitt inflytande i elevråd, elevkår och undervisningen. Frågeställningarna handlar om vad elevinflytande är för eleverna och betydelsen av elevinflytandet, samt elevkåren och elevrådets syn på deras relation med lärare och skolledning. LÄS MER

 4. 4. Motivation i ämnet idrott och hälsa ur ett genusperspektiv : Ur ett lärar- och elevperspektiv

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lisa Henningsson; Madeleine Jansson; [2020]
  Nyckelord :genus; motivation; inställning; flickor; pojkar och betygssättning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka om det fanns motivationsskillnader mellan könen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Därtill ville vi veta hur lärare arbetar med motivation och om elevens inställning till ämnet påverkar lärarens betygssättning. LÄS MER

 5. 5. "Fem minuter kvar av lektionen, ta upp era bänkböcker!" : En litteraturstudie om i vilket syfte mellanstadielärare använder skönlitteratur i undervisningen och hur det påverkar elevers motivation, intresse och syn på läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Fanny Tingsén; Julia Warda; [2020]
  Nyckelord :skönlitteratur; läsning; grundskolan 4-6; arbetssätt; undervisning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser arbetssätt i undervisningen med anknytning till skönlitteratur samt hur dessa påverkar elevers inställning till läsning i mellanstadiet. Användningen av skönlitteratur i klassrummet varierar beroende på lärares engagemang och kunskap, vilket påverkar elevers inställning i förhållande till läsning. LÄS MER