Sökning: "Elias Almén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Almén.

  1. 1. Man får vad man betalar för : Ett arbete i hur visuell information bör matcha ett varumärkes budskap

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Elias Almén; [2017]
    Nyckelord :Technical illustration; Teknisk illustration;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet har skett i samarbete med Etteplan. Etteplan har efterfrågat en bruksanvisning som sänder ett specifikt budskap: premium.I detta arbete har det lagts fokus på den visuella utformningen av en bruksanvisning och dess betydelse för varumärket. LÄS MER