Sökning: "Elias Collin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elias Collin.

 1. 1. Vem utvärderar utvärderarna? : En tvärsnittsstudie av innovationspolitiska utvärderingar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Collin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Policy evaluation has long been a heavily studied subject within political science. Whilst much scholarly attention has been put to conducing evaluation of certain policies or assessing the quality of a few evaluations, the possibilities of cross-section design studying a multitude of evaluations within one area of politics has been surprisingly neglected. LÄS MER

 2. 2. Som ungdomar eller riksdagspolitiker? : En fallstudie av den rådande partikulturen i Liberalernas ungdomsförbund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Collin; [2016]
  Nyckelord :youths; youth association; youth organisation; party culture; organisational culture; post-modern value; Liberalerna; Liberala Ungdomsförbundet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and investigate the party culture that exists within the political youth association Liberala Ungdomsförbundet, connected to the liberal party of Sweden- Liberalerna. Using data from seven semi-structured interviews and a text analysis of the magazine of the organization I describe the current party culture found in it. LÄS MER

 3. 3. Skillnaden i muskelaktivitet vid jämförelse av olika vadskydd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Idah Collin; Elias Svedlund; [2010]
  Nyckelord :EMG; vadskydd; vadstrumpa; muskelaktivitet;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i muskelaktivitet ivadmuskulaturen när olika eller inget vadskydd användes vid vadpress. Jämförelsegjordes mellan vadskydd (A), stickat av ett modifierat polyolefingarn och ett tillstickningen identiskt och utseende näst intill identiskt vadskydd (B) av polyamid,samt utan vadskydd. LÄS MER