Sökning: "Elias Dawid"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elias Dawid.

 1. 1. Särskolan i slöjden och slöjden i särskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Asklund; Elias Dawid; [2013-08-20]
  Nyckelord :Lärarutbildning; grundsärskola; behörighet; kompetensutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Innan vi påbörjade vår lärarutbildning har vi båda sammanlagt arbetat med utvecklingsstörda under 14 år tid,som assistent, obehörig lärare och förälder. Vår erfarenhet från både verksamhetsförlagda utbildningsperioder och arbete i skolor har gjort oss medvetna om att flertalet slöjdlärare undervisar elever i grundskolan såväl som grundsärskolan. LÄS MER

 2. 2. På vilka grunder väljer elever slöjdart?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Asklund; Elias Dawid; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Slöjd har behandlats som ett ämne i flera nya kurs- och läroplaner men är trots detta i praktiken ett skolämnefortfarande uppdelat i två; textilslöjd respektive trä- och metallslöjd. Enligt Nationella utvärderingen avgrundskolan 003. Ämnesrapport Slöjd Ämnesrapport 53. LÄS MER