Sökning: "Elias Edlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Edlund.

  1. 1. Fysioterapeuters upplevelse av intensivvårdsarbete med Covid-19 patienter : En kvalitativ studie i en svensk kontext

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Emil Åkesson-Möller; Elias Edlund; [2022]
    Nyckelord :Covid-19; Fysioterapi; Intensivvård; Kvalitativ forskning; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den 30 januari 2020 deklarerade WHO att spridningen av det nya coronaviruset var en internationell hälsofara. Pandemin påverkade vårdens rutiner och kapacitet. LÄS MER