Sökning: "Elias Ekelund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Ekelund.

  1. 1. Skapa spel för personer med funktionsvariationer

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Filip Gunnarsson; Elias Ekelund; [2017]
    Nyckelord :Video Games; Disabilities; Multiple Sclerosis MS ; Makey Makey; Game Maker; Lowered Vision.; Spel; Funktionsvariationer; Multipel Skleros MS ; Makey Makey; Game Maker; Nedsatt syn.;

    Sammanfattning : Temat för vårt kandidatarbete är att skapa spel för dem som har någon typ funktionsvariation, vilket innebär att till viss del att göra spel som är speciellt gjorda för dem som har funktionsvariationer som är skapade så att dem hjälper människorna att kunna spela spelen. Exempelvis med hjälp av ljud som ska kunna leda spelaren till sitt mål eller skapa spelkontroller för dem som har till exempel Multipel Skleros. LÄS MER