Sökning: "Elias Eklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Eklund.

  1. 1. Galileos påverkan på snabb statisk mätning vid korta baslinjer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

    Författare :Per Eklund; Elias Olofsson; [2018]
    Nyckelord :Galileo; GNSS; Rapid static survey; Short baseline; Galileo; GNSS; Kort baslinje; Snabb statisk mätning;

    Sammanfattning : Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett system för global satellitpositionering och navigering och innefattar bland annat Global Positioning System (GPS) och Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (GLONASS), dessa två system är de enda fullt globala operativa systemen i dagsläget. Galileo är ett europeiskt satellitsystem under utveckling och erbjuder för närvarande 14 satelliter, men ska bestå av totalt 30 satelliter när systemet beräknas vara fullt fungerande 2020. LÄS MER